FORBUD?: Kvinner kledd i hijab på tur i Oslo. Hijab er relativt vanlig, men artikkelforfatteren mener nikab og burka er et så lite problem at det ikke er noe behov for å løse det gjennom lovgivning. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
FORBUD?: Kvinner kledd i hijab på tur i Oslo. Hijab er relativt vanlig, men artikkelforfatteren mener nikab og burka er et så lite problem at det ikke er noe behov for å løse det gjennom lovgivning. Foto: Carina Johansen / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Burka - og nikabforbud

Ser spøkelser på høylys dag

Islamsk Råd mener det er lite trolig at det overhodet finnes kvinner i Norge som bruker burka.

Meninger

Kunnskapsdepartementet vil ha høringssvar på om det skal settes i gang lovarbeid som forbyr heldekkende plagg som burka og nikab innenfor oppvekst- og utdanningssektoren. Man må å undre seg over i hvilken grad dette er et problem som bør løses gjennom lovgivning.

Et kjapt blikk på listen over høringssvar viser at temaet har skapt stort engasjement blant institusjoner, organisasjoner, fagforbund, og også en hel del anonyme enkeltpersoner.

For den som har tatt seg bryet med å lese høringsnotatet er tre ting verdt å framheve: For det første er det ingen som har kartlagt det faktiske omfanget av kvinner som bruker nikab eller burka i Norge.

Tenketanken Minotenk antok i 2014 at det kan dreie seg om 100 personer. Islamsk Råd mener det er lite trolig at det overhodet finnes kvinner i Norge som bruker burka.

For det andre kommer det fram av Kunnskapsdepartementets egen spørreundersøkelse at det er svært få kjente tilfeller av bruk av nikab i videregående skoler, på høyskoler og universiteter. IMDI melder at det er registrert to tilfeller der kommuner har bedt om veiledning i forbindelse med bruk av nikab i introduksjonsprogrammer for flyktninger.

For det tredje slår høringsnotatet fast at det er stor avstand mellom virkeligheten og den offentlige debatten. Det er vanskelig å ikke få assosiasjoner til bildet av de tomme bussetene som førte til voldsomme reaksjoner i gruppen For Fedrelandet på Facebook, fordi folk trodde at bildet viste burkakledde kvinner.

I 2008-9 ble et nasjonalt burka- og nikabforbud heftig debattert i Danmark. Debatten fikk uproporsjonalt stor plass i pressen og var ubehagelig følelsesladet. Da De konservative satte i gang å utrede det nasjonale omfanget av burka, viste det seg at dette dreide seg om bare tre kvinner. Majoriteten av de mellom 150–200 kvinnene som brukte nikab var først og fremst danske konvertitter.

LOs høringssvar stiller seg dessverre positiv til et lovforbud, men det er en viss trøst at Unio og Utdanningsforbundet ser fenomenet som såpass marginalt at muligheten for lokale restriksjoner er tilstrekkelig.

Arbeiderbevegelsen må holde seg for god til å legitimere høyreorienterte ideer uten rot i virkeligheten. Den norske kulturen og norske institusjoner er ikke under press. Vi kan ikke i fullt alvor basere vårt lovverk på fantasier.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.