Seriemordergrøss

Så grotesk og konstant spennende som bare en britisk kvinne kan spekulere ut.

Debutanten Reahs «Bare mørke» har alle ingredienser. Her er en gal seriemorder som lemlester sine ofre og på mystisk vis frakter dem til øde jernbanestrekninger, samtidig som vi følger hans neste offer, en enslig lærerinne som bare aner at hun blir forfulgt - her er kjærlighet og sosial refselse. Vi følger rg den skruppelløse journalisten, den dyktige politikvinnen som nærmer seg morderen, den ulykkelige barske tidligere etterforskeren og ikke minst seriemorderen selv. Her er tilfeldigheter, misforståelser, forbisnakk. Og fremst av alt - en konstant uhyggefølelse leseren selv har av å bli forfulgt når vi sammen med heltinnen «føler at det er noe som ikke stemmer».

Jeg spår Danuta Reah en stor framtid som krimdronning.