DERSOM FORSLAGET om fornøyelseskjøring på snøscooter blir en realitet, vil snøskutertrafikken i skog og fjell øke kraftig, skriver artikkelforfatterne og ber samarbeidspartiene KrF og Venstre ta grep.    Foto: Richard Eriksen
DERSOM FORSLAGET om fornøyelseskjøring på snøscooter blir en realitet, vil snøskutertrafikken i skog og fjell øke kraftig, skriver artikkelforfatterne og ber samarbeidspartiene KrF og Venstre ta grep. Foto: Richard EriksenVis mer

Sett ned foten i snøskutersaken!

Åpent brev til Venstre og KrF.

Meninger

Til tross for at det store flertallet av velgerne sier nei, går det mot flertall på Stortinget for mer snøskutertrafikk i naturen. Sp ser ut til å støtte regjeringens forslag om å tillate fornøyelseskjøring med snøskuterløyper. Da er det bare regjeringens støttepartier Venstre og KrF som kan hindre at forslaget går gjennom slik det foreligger.

Dersom forslaget blir en realitet, vil snøskutertrafikken i skog og fjell øke kraftig. Det vil gå på bekostning av sårbar natur og det tradisjonelle norske friluftslivet. Selv om regjeringen helt har unnlatt å utrede virkningene av forslaget, tilsier forskning og erfaringer fra områder med lovlig fornøyelseskjøring at:

· Antall snøskutere kan øke med 85 prosent i løpet av sju år.

· Snøskuterkjøringen ødelegger naturopplevelsen for skigåere og andre som ferdes i fjellet.

· Snøskuterkjøringen vil forstyrre sårbar natur og dyreliv.

· Omfanget av skader og ulykker vil øke.

· Den ulovlige snøskuterkjøringen vil også øke.

Det er fortsatt mulig å moderere forslaget slik at vi unngår de verste utslagene. I samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF og regjeringspartieneheter det:

«Samarbeidspartiene som er i regjering forplikter seg til, i alle saker som behandles i Stortinget, først å søke løsninger og flertall sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti». Både KrF og Venstre er imot lovforslaget, og dere sier at dere ønsker å ta vare på muligheten for alle til å oppleve stille natur. Men dere er også ansvarlig for å ha innsatt denne regjeringen, og dere har mulighet til å påvirke den.

Tida er inne for å vise at dere mener alvor. Med samarbeidsavtalen lagt til grunn, kan dere umulig akseptere å bli satt på sidelinjen i en så viktig sak. Dere må tvert om ta ansvar for å framforhandle et langt mer restriktivt regelverk enn det regjeringen foreslår.

I stedet for å bli medansvarlig for det mest alvorlige anslaget mot norsk natur og friluftsliv på mange tiår: Vis muskler. Krev at regjeringen sammen med dere finner løsninger som bedre kan skjerme natur og friluftsliv.