Sex-beskyldninger blir liggende på YouTube

Uthengt nasjonalist tapte i retten.

(Dagbladet.no): I YouTube-dokumentaren «Vigrid: Det siste oppgjør» kommer det fram opplysninger av svært privat karakter om Øyvind Heian (27), leder for den nasjonalistiske organisasjonen NorgesPatriotene. Blant annet heter det at han har forsøkt å lokke en 14-åring til sex og at han er domfelt for besittelse av barneporno.

Det er også publisert et sladdet nakenbilde i filmen av en person som skal være Heian.

27-åringen ville derfor ha en midlertidig forføyning fra Oslo tingrett, som ville innebære at filmskaperne - tre personer fra SOS Rasisme - måtte fjerne filmen fra nettet. Det har retten nå sagt nei til.

- Jeg er veldig overrasket. Dette føles veldig belastende for meg, sier Heian til Dagbladet.no.

- Grovt krenkende

Tingrettsdommer Finn Eilertsen skriver i sin kjennelse at det ikke kan oppfattes som krenkende for Heian å bli kalt rasist, og påpeker også at han er domfelt for drapstrusler mot Justisministeren.

Når det gjelder opplysningene i filmen om Heians forsøk på å ha seksuell omgang med en 14-åring, anser dommeren dette som grovt krenkende av filmskaperne. Det samme gjelder opplysningen om barneporno-dommen, der Heian ble frikjent i ankeinstansen.

- Slik retten ser det må det legges avgjørende vekt på at de omtalte ytringene er infamerende og grovt krenkende, og at det neppe ville ha svekket filmens budskap hvis de hadde vært utelatt, heter det i dommen.

ANTIRASISTER: Tommy Myrbostad, Magne Strømmen og Anders Eikeland brukte ett år på YouTube-dokumentaren, som de nå har fått rettens medhold til at skal bli liggende på nettet. Foto: ERIK BIRKELAND
ANTIRASISTER: Tommy Myrbostad, Magne Strømmen og Anders Eikeland brukte ett år på YouTube-dokumentaren, som de nå har fått rettens medhold til at skal bli liggende på nettet. Foto: ERIK BIRKELAND Vis mer

Dette holder imidlertid ikke for å få en midlertidig forføyning, noe det er en høy terskel for. I Grunnloven heter det nemlig at forhåndssensur bare skal brukes for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

- Retten er på ville veier. Her er det ikke snakk om forhåndssensur. Denne filmen ble lagt ut på YouTube i april, og da er det absurd å legge til grunn denne bestemmelsen, sier Heians advokat Raymond Giltun til Dagbladet.no.

Krever sekssifret beløp

Heian og Giltun får imidlertid en ny sjanse til høsten. Retten har bare tatt stilling til spørsmålet om midlertidig forføyning i denne runden, mens selve søksmålet kommer opp seinere. Da vil Heian kreve et sekssifret beløp i erstatning.

- Når det gjelder de ærekrenkende beskyldningene om Heian, antar jeg at vi vil vinne fram på det. Denne kjennelsen styrker den antakelsen, sier Giltun, som også påpeker at dommeren påla partene å dele saksomkostningene på grunn av tvil, og fordi de saksøkte kan bebreides for at det kom til sak.

Filmskaper Tommy Myrbostad (18) er glad for at filmen blir liggende.

- Ingenting skal bli slettet. Tilbakemeldingene jeg har fått fra folk er at de har latt seg imponere av kvaliteten på denne YouTube-dokumentaren. Jeg regner med at vi også vil vinne saken til høsten, da vi får dokumentert påstandene jeg kommer med i filmen, sier Myrbostad til Dagbladet.no.

Han sier det var nødvendig å avsløre hva slags fyr Heian er, før han kommer til en reell maktposisjon.

Sex-beskyldninger blir liggende på YouTube

De gode tilbakemeldingene han har fått står i skarp motsetning til de Heian forteller om.

- Til og med folk fra venstresiden i norsk politikk kontakter meg og sier filmen skader deres sak. De mener dette er mobbing, sier nasjonalisten.