Sex-fiksert biskop

DET ER TRAGISK at den norske statskirken nå forfremmer en biskop som setter seksuallivet til samboende homofile opp som det overordnede spørsmål i dagens Norge. Denne ekstreme opptattheten av sex er bemerkelsesverdig. Statskirken har for lengst gitt opp å hevde en del nytestamentlige påbud som det er umulig å forsvare i vår tid. Men biskop Kvarmes fløy finner det fortsatt mulig å hevde de groveste fordommer mot homofile, fordi slike fordommer ennå er så utbredt at de ikke straks framstår som åpenbart tåpelige. Fordømmelse av samboende homofile tolkes inn i bibelsteder skrevet i en tid da ingen kunne skrive noe om samboende homofile fordi slike rett og slett ikke fantes, like lite som man kunne skrive bibelsteder med omtale av helikopterflygere, radiolyttere eller stortingsvalg. Biskop Kvarme & Co setter fordømmelse av homofiles seksualitet over det å verdsette kjærlighet, gjensidig omsorg og trofasthet mellom mennesker. Gjennom å sette stempelet «uverdige» på homofile, fremmer disse kreftene i statskirken holdninger som fører til hets og vold, og som driver enkelte troende homofile til fortvilelse og selvmord. At den norske regjeringen nå har foretatt en slik bispeutnevnelse, bekrefter at statskirken har overlevd seg selv og må avvikles snarest. Og det bekrefter at Bondevik II-regjeringen er overmoden for skraphaugen!