SPENT: Gørild Mauseth i retten, da Høyesterett skulle behandle saken hun har anlagt mot NRK. Foto: SCANPIX
SPENT: Gørild Mauseth i retten, da Høyesterett skulle behandle saken hun har anlagt mot NRK. Foto: SCANPIXVis mer

Sex i fiskebåt behandles i høyesterett

Mauseth følger spent med i retten.

||| Skuespiller Gørild Mauseth stevnet NRK for brudd på åndsverkloven og fremmet krav om erstatning og oppreisning. Det fikk hun i Oslo tingrett, men NRK anket dommen og fikk medhold i Borgarting lagmannsrett.

Mauseth har med støtte fra Norsk Skuespillerforbund anket dommen inn for Høyesterett.

— Dette er veldig viktig prinsipiell sak for oss. Det dreier seg om sitatrett og retten til ikke å bli krenket. En slik sak har aldri tidligere vært prøvet for Høyesterett. Skulle vi tape, er det fritt fram, da har ikke skuespillere lenger noe vern, sier leder Agnete G. Haaland i Norsk Skuespillerforbund til NTB.

NRK mener at visningen av elskovsscenen ligger innenfor sitatretten, og at det vil være et inngrep i ytringsfriheten dersom Mauseth får medhold.

— Denne saken handler om sitatrettens grenser, ikke grenseløs ytringsfrihet, sa Mauseths advokat Eirik Djønne blant annet i sin innledning for Høyesterett.

Det er satt av en dag til saken. Kjennelsen er ventet før påske.

(NTB)