Sex selger ikke

Sex på TV selger ikke.

Det er i alle fall konklusjonen i en ny studie.

Reklame som vises i tilknytning til fjernsynsprogrammer som inneholder sex eller vold, har liten effekt. Seerne legger ikke merke til hva det blir reklamert for. Det konkluderer en ny studie.

Pysykologene Brad J. Bushman og Angelica M. Bonacci har eksperimentert i laboratoriet for å komme frem til dette. De lot 324 voksne se fjernsynsprogram som enten inneholdt vold, sex eller var nøytrale. Hvert program inneholdt ni reklameinnslag for vanlige produkter som brus, frokostblandinger og såpe. Deretter ble forsøkspersonene spurt om hva de husket.

Både menn og kvinner så ut til å ha fått svekket hukommelsen av å se vold og sex, uavhengig av om de likte programmene de hadde sett. De som hadde sett nøytrale programmer, husket produktene i annonsene bedre.

- En mulig årsak er at man blir så fokusert på volden eller sexen at man ikke klarer å fokusere på reklamen. En annen mulighet er at seerne blir i sex eller voldsmodus, og dermed faller reklamen utenfor av den grunn, sier Brad Bushman i en pressemelding fra fagbladet som har publisert artikkelen. Han presiserer at det må forskes mer for å finne frem til de direkte årsakene.

Forskerne tror arbeidet kan få annonsører til å la være å annonsere i tilknytning til visse programmer.

- Det er ikke sannsynlig at moralske appeller fra foreldre og andre bekymrede innbyggere vil påvirke TV-industrien til å redusere antall voldsinnslag, sier Bushman. Derimot kan kanskje kunnskap om at annonsebudskapet ikke når frem, gjøre det.

Dette er den første studien som undersøker sammenhengen mellom sexinnslag og reklame. Andre studier har vist liknende sammenhenger mellom voldsinnslag og reklame.

Rapporten er publisert i Juni-nummeret av Journal of Applied Psychology.

SALGSHEMMENDE: Ser du slike program på TV, husker du ikke reklamen etterpå.