UTSATT GRUPPE: Prostituerte opplever å bli bortvist fra landet, også når pass og papirer er i orden. De utsettes for trakassering og vold, men er fratatt en reell mulighet til å anmelde overgrepene, skriver Amnesty International. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
UTSATT GRUPPE: Prostituerte opplever å bli bortvist fra landet, også når pass og papirer er i orden. De utsettes for trakassering og vold, men er fratatt en reell mulighet til å anmelde overgrepene, skriver Amnesty International. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Sexarbeideres rettigheter må beskyttes

 Kriminaliseringen av sexkjøper får alvorlige ringvirkninger også for den som selger sex. 

Meninger

Amnesty International har dokumentert alvorlige brudd på menneskerettighetene til personer som selger sex i Norge. Rapporten The human cost of «crushing» the market viser hvordan mennesker som selger sex må leve med omfattende overvåkning og inngripen i privatlivet sitt.

Sexarbeidere utsettes for tvangsutkastelser fra leiligheter, ofte med timers varsel. De opplever å bli bortvist fra landet, også når pass og papirer er i orden. De utsettes for trakassering og vold, men er fratatt en reell mulighet til å anmelde overgrepene.

Krisesentersekretariatet, ved Madeleine Schultz, anklager oss i Dagbladet 18. juni for å tilsløre debatten om sexkjøpsloven. Tvert imot avdekker Amnesty hvordan brudd på sexarbeidernes menneskerettigheter er forårsaket av det juridiske rammeverket rundt sexarbeid i Norge.

Salg av sex er ikke straffbart, men rapporten viser hvordan kriminaliseringen av kjøper får alvorlige ringvirkninger også for den som selger sex. I tillegg er tilrettelegging for sexarbeid straffbart, som utleie av lokaler. Rapporten viser også hvordan håndhevingen av annen lovgivning, som Utlendingsloven, svekker sexarbeidernes rettigheter ytterligere.

Norske myndigheter er forpliktet til å ivareta menneskerettighetene til alle som selger sex i Norge. Avkriminalisering av sexarbeid er nødvendig for å nå dette målet.

Det er mange årsaker til at voksne mennesker velger å selge sex. Den som tar sitt valg blant et begrenset antall muligheter har krav på respekt, og skal ikke bli fratatt eierskap til egne beslutninger. Retten til respekt for egne valg er ikke forbeholdt de privilegerte. Det er en menneskerett.