«Sexfeide» og kvinnehat

SEX: Lørdag 16.desember har en Christian Groes-Green et lengre debattinnlegg i Dagbladet («Den nordiske sexfeiden») for å forsvare skandinaviske menns rett til å kjøpe og misbruke kvinner. Porno og prostitusjon er i følge Groes-Green et uttrykk for seksuell frihet som særlig feminister burde omfavne. Selv har han gått modig i bresjen for å avskaffe de grusomme begrensningene de har på seksualisert undertrykking i Danmark! Porno og prostitusjon har store skadevirkninger for kvinnene som blir brukt i industrien. Prostitusjon handler om krenking av personlige grenser, avskrudde følelser, kundenes fornedrelse og forakt. Det innebærer fysiske plager, smerter, skader og vold. Kvinner som blir traffikert mister i tillegg all personlig frihet. Det er ingenting frigjørende ved å være en vare på et marked.

FOR SAMFUNNET ligger det heller ingen frigjøring i å akseptere porno og prostitusjon. Det er et sykt samfunn som aksepterer at kvinner skal være bruksgjenstander for menn. Det er et patriarkalsk samfunn som ikke tillegger kvinner samme menneskelige verdi som menn. Og det er menn som hater kvinner som synes prostitusjon er frigjørende. Akkurat som i Norge går nå debatten om å kriminalisere horekunder i Danmark, mange er opptatt av å bekjempe prostitusjonen, og det diskuteres åpent om pornoens skadevirkninger og kvinneforakt. Dette er svært gledelig for feminister, humanister og alle andre som er mot slavehandel og for kvinners menneskeverd.