Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Sexkjøp kan være slavehandel

Tre nye, omfattende undersøkelser om sexkjøp blant unge menn i alderen 20- 40 viser at kunden ikke bare er en ensom mann. Han kan være din kollega, din venn, eller din ektemann. I en holdningskampanje vil regjeringen nå rette oppmerksomheten spesielt mot denne gruppen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«DET ER tidsbesparende. Ikke følelser involvert. Ingen grining. It\'s a cash business». Uttalelsen kommer fra en ung norsk forretningsmann. Han snakker om å kjøpe sex. Han er i mot sexkjøp fra gaten, fordi han tror at det er der de er, alle ofrene for menneskehandeler. Men han tar feil. Tvang er ikke alltid synlig. Menneskehandel er et stort problem. Det er den nest største illegale økonomien i verden. Ikke-norske prostituerte i Norge er i dag en voksende gruppe. Det er naivt å tro at ingen av disse er ofre for menneskehandel. Vi har strenge lover mot menneskehandel, men denne kriminelle virksomheten foregår i det skjulte. Etterspørsel skaper et marked for menneskehandel. Derfor må vi stoppe etterspørselen og hindre førstegangskjøp blant unge menn. Vi må forsterke motforestillinger mot å kjøpe sex og endre holdninger til de som gjør det.

VI HAR FÅTT UTFØRT tre undersøkelser blant sexkjøpere mellom 20- 40 år forut for en treårig holdningskampanje som vi nå starter. Her er vi blitt kjent med holdninger til sexkjøp, om hvordan førstegangskjøpet blir utløst og om hvordan sexkjøpere prøver å fortrenge eller forsvare hva de gjør. Undersøkelsene sier også noe om i hvilken situasjon sexkjøpet skjedde og i hvilke omgivelser. Noen gjør det på grunn av ensomhet og et behov for nærhet, andre gjør det på grunn av gruppepress eller andre årsaker. Kort sagt har vi fått innblikk i et univers som viser at sexkjøperen ikke bare er en ensom mann. Han kan være din kollega, din venn, din bror, din samboer eller din mann. Det er et bredt lag av menn fra alle samfunnslag som kjøper sex. Undersøkelsene viser at mange som kjøper sex er unge menn i gode jobber og i faste forhold. Det har i lang tid vært fokus på de prostituerte i debatten om menneskehandel, mens kjøperne har vært mindre eksponert. Nå vender vi søkelyset.

HOVEDFUNNET i den første undersøkelsen var at en klar majoritet (62 prosent) mener at det er stor sammenheng mellom prostitusjon og menneskehandel. I den yngste aldersgruppen er det derimot hele 31 prosent som mener det er ingen eller liten sammenheng mellom prostitusjon og menneskehandel. I tillegg har menn generelt en mindre negativ holdning til prostitusjon enn det kvinner har. På spørsmålet om menn som betaler utenlandske kvinner for sex bidrar til å skape et kriminelt miljø som misbruker kvinner, sier 54 prosent seg enige. Men det er 30 prosent som sier seg uenig. Svært mange (62 prosent) er uenige i påstanden om at sexkjøperen bidrar til at folk i fattige land får det bedre. Her finner vi at det er flere kvinner enn menn som har en viss forståelse for at fattige jenter fra utlandet selger sex i Norge. Den yngste aldersgruppen er den del av befolkningen som har størst forståelse for at fattige jenter fra utlandet selger sex i Norge. 43 prosent sier at de har forståelse for dette. Vi hadde også med et spørsmål om det er trend at flere unge, vellykkede menn velger å kjøpe sex i stedet for å forplikte seg til en kjæreste. Blant den yngste aldersgruppen var det hele 35 prosent som sa seg enig i påstanden. Menneskehandel foregår i stor grad i lukkede rom. I en av undersøkelsene kom det frem at mange av de unge, ressurssterke mennene var glade for at hovedfokuset var på gateprostitusjonen. Da kunne de selv distansere seg fra problemet. Mange tror at de som er ofre for menneskehandel kun befinner seg bare på gaten. Det er feil. Kun 18 prosent av de spurte opplyste at de kjøpte sex på gaten. 57 prosent svarte at de kjøpte på steder som var tilrettelagt for sexkjøp. 16 prosent kjøpte på steder som ikke offisielt driver med det. Sannsynligvis foretrekker de å kjøpe sex i lukkede rom. De kjøper altså sjelden på gaten. De opererer i et «up market» og foretrekker arenaer som fremstår som mer eksklusive. De er dessuten klar over samfunnets syn på kjøp av sex, og har derfor mye å tape på å bli avslørt som horekunde.

DE FLESTE gjør sitt første sexkjøp i utlandet og i alkoholpåvirket tilstand. Det er et faktum at svært mange opplevde et sterkt gruppepress fra kamerater eller kollegaer for å kjøpe sex. De fleste kjøper sex sammen med andre. De går på sexklubber, strippeklubber og spesielle steder som er tilrettelagt for sexkjøp. Noen er på såkalte gutteturer og oppsøker steder selv, andre kan møte en jente som senere viser seg å være prostituert. Men mange opplyser også at de møtte det første organiserte tilbudet på en forretningsreise sammen med mannlige kollegaer. Det er nedslående å høre at unge menn blir trukket med av kollegaer på sexkjøp når de er på forretningsreise. Noen opplever et sterkt gruppepress og mange har I utgangspunktet en innebygget motstand. At denne brytes ned og at man I noen norske bedrifter lar dette skje, er meget beklagelig. Det er trist når dette blir en type «lagåndsbygging», som noen kalte det. Jeg vil derfor utfordre alle arbeidsplasser om å lage egne etiske retningslinjer mot sexkjøp, slik vi allerede har I staten. Jeg vil se de bedrifter som I etterkant får det på seg at de faktisk er med på å støtte menneskehandel.Unge menn som kjøper sex er ikke kunnskapsløse om temaet menneskehandel, men de ser ikke sammenhengen med egen praksis. Det er alltid «de andre». Kjøperne klarer rett og slett ikke å skille mellom hvem som er ofre for menneskehandel og hvem som ikke er det. Det er et også et stort misforhold i forhold til kjøpernes stereotype oppfatning av hvordan et offer for menneskehandel ser ut og oppfører seg, og hva som faktisk er tilfelle.

REGJERINGEN vil bekjempe menneskehandel og vi retter nå oppmerksomheten mot kjøperne. Hovedmålgruppen for kampanjen er unge menn som kan tenkes å kjøpe sex av prostituerte både i Norge og i utlandet. Basert på de undersøkelsene vi gjorde i forkant av kampanjen har vi imidlertid pekt ut to målgrupper som vi vil ha et særskilt fokus på. Den ene er ungdom. Fordi vi tidligst mulig skal bygge holdninger og kunnskap om menneskehandel. Den andre gruppen er unge menn med sosial status. En viktig årsak til dette er at vi vet at atferd kopieres ovenfra og ned. Holdninger og oppførsel blant folk i denne gruppen har stor påvirkning på andre. Hvis vi får denne gruppen til å endre sine holdninger vil dette kunne ha god effekt på andre grupper. Våre undersøkelser viser at mange av de som kjøper sex kommer fra denne gruppen. Dette er også en gruppe som reiser mye og er eksponert for kontakt med prostituerte i andre land hvor omfanget av menneskehandel er stort. Vi har fått innblikk i et nytt univers. Dette skal vi bruke for å nå målgruppene på ulike områder og i ulike situasjoner i årene som kommer. Vårt hovedbudskap er at alle som kjøper sex både i Norge og utlandet, står i fare for å utnytte ofre for menneskehandel. Sexkjøp kan være slavehandel! Stopp menneskehandelen!