Sexkjøploven er en suksess

Det er den entydige konklusjonen på Vista Analyses uavhengige evaluering.

 TIL STORTINGET:   Prostitusjon foregår åpenlyst foran Stortinget og rundt Eidsvolds plass i Oslo, men en evaluering viser at sexkjøploven virker..  Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
TIL STORTINGET: Prostitusjon foregår åpenlyst foran Stortinget og rundt Eidsvolds plass i Oslo, men en evaluering viser at sexkjøploven virker.. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer
Kommentar

På så å si alle punkter viser forskernes evaluering at loven virker etter hensikten.

Det er blitt færre prostituerte og færre bakmenn. Både ute- og innemarkedet er redusert. Loven styrker bekjempelsen av menneskesmugling. Den har bidratt til holdningsendringer, særlig blant unge og ressurssterke menn. Og stikk i strid med hva som har vært hevdet; den styrker de prostituertes rettigheter. Det er heller ikke belegg for å si at de prostituerte utsettes for mer vold etter innføring av forbudet mot sexkjøp.

Leder av analysegruppa, Ingeborg Rasmussen, sier det ikke var vanskelig å trekke konklusjonen siden funnene var så klare og entydige.

Det er regjeringen som har bestilt evalueringen etter avtale med Venstre og KrF i fjor høst. Regjeringen og Venstre ønsker å fjerne loven, mens KrF vil beholde den. Men også i regjeringspartiene og Venstre er det ulike meninger, og med en så soleklar konklusjon, blir det svært vanskelig å oppheve loven.

Meningsmålinger viser dessuten et flertall blant velgerne for loven, og det blir neppe mindre når evalueringen viser at loven ikke utsetter de prostituerte for større fare. Det ville vært en vektig innvending mot loven.

Nå skal regjeringen legge fram en stortingsmelding, hvor evalueringen vil være en sentral kilde. Men i praksis er løpet kjørt for motstanderne av loven. En ting er å være mot en forbudslinje, hvis man ikke tror den virker. Noe helt annet å skulle legalisere sexkjøp ved å oppheve loven. I resten av Europa er dessuten den nordiske modellen et forbilde som har økende støtte. Da ville det være et paradoks om Norge gikk motsatt vei.

Forskerne i Vista Analyse mener dessuten at loven har hindret økt prostitusjon som følge av finanskrisen i Europa. Uten loven ville velstående Norge tiltrukket seg flere prostituerte, men med loven er prisen for mange blitt for høy også her.

Motstanderne av loven har hele tida hevdet at den ikke virker. At prostitusjon har gått under jorda til skade for de prostituerte. At den heller ikke er egnet til å ta bakmenn og bekjempe menneskesmugling. Det er nå tilbakevist. Selv annonsemarkedet er redusert. Og kildene er de prostituerte selv, politi og påtalemyndighet, Fafo, Pro-sentret og Pion, blant andre.

Etter bare fire og et halvt år har dermed sexkjøploven langt på vei nådd målene lovgiverne satte seg. Det er oppsiktsvekkende med tanke på at politiets lave prioritering i flere byer har vært kritisert. I Trondheim, hvor loven er høyt prioritert, lykkes man best.

I den opphetete debatten om sexkjøploven har det florert med påstander og synsing. Den uavhengige evalueringen skulle ikke minst bidra med et bedre faktagrunnlag.

Og fakta er at loven virker.     

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.