Sexsymbol på museum

STAVANGER (Dagbladet): På 50-tallet risset en ung gutt inn et symbolisert kvinnekjønn på en steinsøyle i Stavanger. Barnekulturforsker Thor G. Norås mener guttens rampestreker er en kulturskatt, og den 40 år gamle sextegningen har nå havnet på museum.

På en av søylene i musikkpaviljongen i Stavanger vises hærverket som symboliserer et kvinnekjønn. Barnekulturforsker Thor G. Norås var redd sextegningen skulle forsvinne og fikk derfor tatt en avstøpning. Han mener det er en viktig kulturskatt som må bevares for ettertida. I dag ligger avstøpningen til forvaring på kulturhistorisk avdeling på Stavanger museum.

- Dette er et symbol som ikke lenger er i bruk, men gutten på 50-tallet visste nøyaktig hva han gjorde. Den gang var dette et kjent symbol, sier forskeren til Dagbladet.
Han mener kvinnekjønnet ble risset inn for å provosere borgerskapet i Stavanger. Nå vil Norås tilby kvinnekjønnet til universiteter og museer i Norge og resten av Europa. Grunnen til at han kan tidfeste symbolet tilbake til 50-tallet, er øvrig hærverk på andre klebersteinsøyler i paviljongen. At det er en gutt er han ganske sikker på, for symbolet var kjent innen barnekulturen på dette tidspunktet.

Enten var det en ung gutt med kniv eller en ung mann med mye gutt i seg, humrer barnekulturforskeren, som håper innrisset bevares på søylen:

- Selv om vi har tatt en avstøpning er det best å komme og se kvinnekjønnet her i paviljongen.

I KJØNN FORENING: Barnekulturforsker Thor G. Noråas har fått eksperter til å ta en avstøpning av kvinnekjønnet i Byparken i Stavanger.