Shabanas lift-up stunt

DAGBLADET OG ANDRE

medier har laget stor ståhei for liten dame. Shabana Rehmans Mulla Krekar-løft er ingen olympisk prestasjon.

At Shabanas lille stunt mot slutten av FAGforeningen på Smuget - og ikke selve debatten - fikk overskriftene, er dessverre slik moderne media fungerer. Men det er uheldig at kontroversielle debatter skal reduseres til blødmefylte vorspieløvelser. For meg som har arrangert bardebatter i seks år, er det en selvfølge at de som blir invitert til å snakke, skal slippe å stille opp på denne type nedverdigende sirkusøvelser. Muslimer eller ikke.

Rehmans iman-løft må glemmes så fort som mulig. Vi står ovenfor viktigere utfordringer. Oslo er i ferd med å bli multietnisk, for å forstå denne virkeligheten nytter det ikke å fordømme muslimer som har et forhold til Koranen.

Debatten i går, som fikk gjennom Mulla Krekars simultanoversettende tolk, var ingen innertier, jeg følte at jeg var utsatt for en kraftig arabisk støysender gjennom hele debatten, men har kimen i seg til noe historisk. FORDI: For første gang har en ekstrem islamist i Norge skrevet en bok om den voksende jihad-bevegelsen i Oslo og verden. For første gang i Norge ble det arrangert en debatt der jihad-bevegelsen skulle diskuteres på islams premisser, og ikke fordømmes.

Og i våre liberale samfunn ordner vi meningskontroverser ved å diskutere dem. Ikke ved å løfte imaner for å finne ut om de er liberale.

DET ER HYGGELIG

at kjendiser går på fagdebatter for å få intellektuelt påfyll. Det burde være obligatorisk for de som vil bli kjendiser at de må gå på FAGforeningen. Men det er også viktig å skille mellom når rødlyset er på, og når det er tid for ettertanke. Shabana burde oftere prøve å sitte i halvmørke og bare høre på hva folk har å si. Hun er en flott dame og hennes intensjoner var sikkert rene og sterke, men i sitt stille sinn er jeg sikker på at Rehman allerede har sagt unnskyld til Krekar for stuntet sitt. Krekar må på sin side slutte å trekke inn den pr-kåte advokaten sin hver gang han blir utsatt for noe han ikke liker. Så får de og vi andre møtes til verbal kappestrid og omkamp i neste FAGforeningen. Som min sønn sier: Ferdig med den saken.