Shakespeare, William

Biografi:

Navn:

William Shakespeare (1564-1616)

Bosted:

Stratford-upon-Avon og London

Yrke:

Poet, skuespiller og dramatiker

Bakgrunnsfakta:

Selv om han levde og virket i Renessansen, er William Shakespeare regnet som en av de største, forfatterne i vår tid. Han har i stor grad påvirket både England og resten av verden med sine skuespill og dikt. Skuespillene hans er fortsatt aktuelle, og det lages stadig filmer basert på dem. Shakespeare som person er myteomspunnet; bortsett fra biografiske fakta vet man lite om hans liv.

Shakespeare skrev i løpet av sitt liv 37 skuespill, 154 sonnetter og to lange dikt.