Shakespeares testament på nett

Nå kan du lese en million testamenter på nettet.

Blant dem er testamentet der William Shakespeare befaler at hans kone Anne Hathaway skal arve hans «nest beste seng» og gjengivelser av originaldokumenter satt opp av arkitekten Sir Christopher Wren, mannen bak St. Paul's-katedralen, og sjøhelten Lord Nelson. De legges ut på nettet av det britiske riksarkivet i Kew sørvest i London, melder BBC.

- Dette er en fantastisk ressurs som kan la oss drive historisk forskning hjemme i våre egne stuer. Jeg tviler ikke på at dette nettstedet vil bli dyrket nærmest som en kult, sier Tony Robinson, skuespilleren som spilte den hundsete tjeneren Baldrick i komiseriene om «Svarte Orm», og som nå presenterer sitt eget historieprogram på britisk.fjernsyn.

- Testamenter er en av de viktigste kilder for folk som studerer familiehistorie og lokalhistorie. Personen som skrev testamentet, oppgir navn på ektefelle, sønner, døtre og barnebarn, noe som klargjør familieforhold og kan gi en pekepinn om hvor vedkommende er begravet, sier familiehistorikeren Mark Pearsall ifølge BBCs nettsider.

Testamentene fra riksarkivet kan studeres på nettstedet DocumentsOnline, som drives av den britiske staten. Her ligger også andre offentlige dokumenter, blant dem tidligere hemmeligstemplede papirer som nå er frigitt i henhold til Storbritannias offentlighetslov.

(NTB)

PÅ NETT: Nå kan du søke i en million testamenter, blant annet Shakespeares.