Sicilianske stemmer

Berio-utgivelse med feste i siciliansk folkemusikk.

De sicilianske stemmene skjærer vindskeivt gjennom Berios raffinerte partiturer, som musikk fra en annen tid og et annet sted enn Berios samtidsklanger.

Gamle opptak fra arkivene er plassert mellom «Voci» for bratsj og orkester og «Naturale» for bratsj og slagverk. Slik blir de til et slags fiktivt omdreiningspunkt for Berios uopphørlige utforskning av musikk som en språklig ytring, forankret i menneskestemmen også der den bearbeides til det ekstreme eller ugjenkjennelige.

Derfor blir koblingen til den gamle, sicilianske folkemusikken ikke noe påtatt på denne ECM-utgivelsen, men beskriver spenningsfeltet som Berios musikk utfolder seg i. Kim Kashkashians bratsj står i sentrum for det hele, et perfekt valg der klangkvaliteten i buestrøket utformes med dyp forståelse for Berios ambisjoner om form i stort. Slik alt annet ved denne utgivelsen tar vare på komponistens intensjoner, fra orkestrets spill til cd-heftets kommentarer.