Sigrid Undset

Nytt Undset-funn

  • Sigrid Undset kjøpte Bjerkebæk i 1919 og bodde der til hun døde i 1949. Fire år etter kjøpet besto eiendommen av bygningene Røssumstuen, Svarstadstuen og Dalsegg-stuen. «Kristin Lavransdatter» ble til i Røssumstuen i årene 1920- 22.
  • Sønnen Hans Undset Svarstad ble eier av stedet etter morens død.
  • Christianne Undset Svarstad tok over da mannen Hans døde i 1978.
  • Hennes arvinger, niesene Elisabeth Algeroth og Birgitta Westin fra Stockholm, solgte Bjerkebæk til staten i 1996 for 6,8 millioner kroner.