Sigurd Slåttebrekk, klaver

Schumanns uro i gode hender.

CD: Det ligger en uro under Schumanns miniatyrer for klaver, som alltid er det vanskeligste for en pianist å bli klok på. Og den forsterkes når komponisten stiller karakterstykkene sammen til store klaversykluser. Nettopp denne prøven er det Sigurd Slåttebrekk har satt seg selv på, ved å lydfeste «Carnaval» op. 9 og «Kreisleriana» op. 16, med «Arabeske» op 18, som ekstranummer.

Fortolkeren må på sin måte være like spontant skapende som komponisten var det, da han unnfanget poesien i musikken og risset de musikalske poengene opp med rask hånd.

Nettopp denne uroen, som får musikken til å pulsere, er det Slåttebrekk har tatt fatt i på sin siste utgivelse.

Derfor spiller det ingen rolle at det av og til skorter på det tekniske, i de til dels halsbrekkende virtuose stykkene. For fortolkningene er preget av uttrykksvilje som bærer helt fram. Det er øyeblikk her som lyser opp i all sin poetiske varhet, og andre som fryder ved sin innfallsrikdom og sine uventede kast.

Men framfor alt fornemmer vi hvordan dette er musikk som Slåttebrekk har kommet under huden på, slik at han makter å videreformidle uroen i den som stimulans og utfordring.