Sindre Guldvog trekker seg - forsvarer ikke bransjeavtalen

I går trakk Sindre Guldvog, formann i Forleggerforeningen, seg med umiddelbar virkning. Etter Gyldendals oppkjøp av fire bokhandler kan han ikke lenger forsvare bransjeavtalen.

- Det er det samme om bransjeavtalen avskaffes. Den er ikke lenger noen sak jeg brenner for. Den kulturpolitiske plattformen den var bygd på eksisterer ikke lenger, sier Sindre Guldvog.

Kjempet for avtalen

Guldvog, som også er direktør for Cappelen forlag, føler han ikke lenger kan forsvare bransjeavtalen overfor myndigheter og kontrollorgan. Han kjempet aktivt i tre år for å få til den nye bransjeavtalen som ble realisert i vår.

- Jeg har full forståelse for Konkurransetilsynet om det avskaffer avtalen. Det er ikke lenger noen balansert avtale når en forhandlingspartner sitter på begge sider av bordet, sier han.

Guldvog vil ikke utelukke at Cappelen også kan gå til oppkjøp av bokhandler, men anser det som svært usannsynlig.

- Kjøper vi bokhandler blir vi konkurrent med de andre bokhandlerne som tross alt er kundene våre. Jeg har ikke noe prinsipielt imot oppkjøpene, men synes ikke Gyldendal og Aschehoug samtidig kan kreve en bransjeavtale, mener Guldvog.

- Ikke bra for bransjen

- Dette er ikke bra for bokbransjen. Avtalen ble laget med tanke på leserne, ikke interessentene i bransjen.

- Aschehoug har eid Norli i mange år. Hvorfor har du ikke trukket deg tidligere?

- Aschehoug la vekt på at det var et tilfeldig oppkjøp. Med Gyldendal blir det noe helt annet. De har gjort det klart at bokhandeldrift er et sentralt satsingsområde. Når de to største forlagene samtidig blir de to største på bokhandelsiden og i tillegg har stor grad av sameie, blir det helt feil.

Sindre Guldvog trekker fram skoleboksalget som skal forhandles i nær framtid som et eksempel. Da skal bokhandlere og forlag bli enige om priser og andre betingelser. Og representert på begge sider av bordet: Gyldendal og Aschehoug.

  • Bransjeavtalen er en avtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen som regulerer vilkårene for salg av bøker i Norge. Avtalen må godkjennes av staten.