OPPSIKTSVEKKENDE: Imam Nehmat Ali Shah fra moskéen i Urtegata i Oslo kom med oppsiktsvekkende uttalelser i Dagsavisen denne uka. Arkivfoto: Heikko Junge / NTB Scanpix
OPPSIKTSVEKKENDE: Imam Nehmat Ali Shah fra moskéen i Urtegata i Oslo kom med oppsiktsvekkende uttalelser i Dagsavisen denne uka. Arkivfoto: Heikko Junge / NTB ScanpixVis mer

Sionistisk konspirasjon

Lederen ved landets største moské mener media er en sionistisk konspirasjon. Er norsk imamutdanning løsningen?

Den åndelige lederen ved landets største moské - Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat, lufter i et intervju med Dagsavisen denne uka det som må kunne betegnes som svært urovekkende holdninger til jøder.

Styreformann i moskéen, Ghulam Sarwar, supplerer, og fungerer som tolk i intervjuet. Det er langt mer oppsiktsvekkende at begge to dermed stiller seg bak utspillene - enn at imamen ikke snakker flytende norsk.

Forutsatt at de to er gjengitt korrekt, kunne uttalelsene like godt kommet rett ut av munnen på Irans president Mahmoud Ahmadienejad.

«- Hvorfor skriver mediene bare negativt om islam?» spør intervjueren.

«- Fordi mediene har jødisk bakgrunn. Det er jøder som står bak mediene - det er det som ødelegger», svarer de.

Og litt seinere:

«- Hva er forholdet generelt mellom jøder og muslimer?»

«- Aldri vært noe bra.»

«- Hvorfor ikke?»

«- Hvorfor drepte tyskerne dem? Én grunn er at de er urolige folk i verden», sier Sarwar til Dagsavisen.

Det er et stort problem for norske muslimske menigheter at de henter inn imamer fra utlandet som ikke har en forankring i en vestlig virkelighet. At de ikke kan språket, og dermed heller ikke kan orientere seg i samfunnet.

I denne saken ødelegger de til og med et relevant poeng - at mediene skriver mye negativt om muslimer. I en undersøkelse i regi av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet fra 2010 kommer det fram at 70 prosent av sakene om muslimer er problemorienterte, 11 prosent er nøytrale. Disse tallene kan selvsagt problematiseres, men sionisme hører ikke hjemme i diskusjonsgrunnlaget. Særlig ikke siden norske medier langt oftere anklages for å være pro-palestinske.

Men når vi forsøker å skille stat og kirke, skal det være en statlig oppgave å utdanne religiøse ledere? Trossamfunnene må nødvendigvis selv fritt få velge sine ledere. Statlige utdanningsinstitusjoner kan likevel gjerne tilby utdanning som kan heve refleksjonsnivået til aspirerende religiøse ledere.

Det gjør de også i dag. Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr kurs for religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn - og mange av dagens religiøse ledere i moskeene har gått dette kurset.

Det anses ikke som særlig realistisk at UiO skal tilby imamutdanning. Til det er det for mange trosretninger, med ulike internasjonale nettverk. Men både i Tyskland og USA er det utdanningssteder som har mer utviklede studieprogrammer rettet mot imamer.

Norske muslimske menigheter bør derfor sterkt vurdere å rekruttere ledere med bakgrunn fra slike institusjoner. Et evig problem i den sammenhengen, er at det som regel er de sterkest troende som har overtaket i menighetene. De vil gjerne ha «ekte vare» fra opprinnelseslandet. Menigheter burde kanskje ikke ha en så sentral plass i integreringsarbeidet, men all den tid de har det - er dette en viktig kamp for norske muslimer å ta: et oppgjør med rekrutteringen av desorienterte religiøse ledere.