Siste akt i opera-saken

- Å bygge operaen på Vestbanen vil gi sikrest framdrift og de laveste investeringskostnader. Også de siste utredninger viser dette, sa kulturminister Anne Enger Lahnstein da Stortinget debatterte hvor en ny opera skal ligge i kveld.

Men statsråden understreket at det på sikt også vil kunne bli «en meget god løsning» dersom Stortinget vedtar at den nye operaen skal plasseres i Bjørvika.

- Uansett, at Stortinget i dag vil vedta å gi landet et nytt operahus, vil innebære et løft for kulturen som kommende generasjoner vil takke oss for, sa statsråden.

Tippet Bjørvika

I stortingskorridorene håpet mange, men få trodde, at Frp i løpet av debatten ville endre oppfatning i opera-saken, slik at Vestbane-alternativet ville gå seirende ut av striden.

I kveld syntes det å ligge an til at flertallet ville velge Bjørvika, etter at Vestbane-alternativet ikke fikk nok stemmer.

De folkevalgte forsøkte også for et år siden å beslutte hvor den nye operaen skal ligge. Da ble det ikke flertall for noe alternativ. Frontene var de samme som sist under debatten, men regjeringspartiene hadde varslet at de ville stemme for Bjørvika hvis deres førstevalg, Vestbanen, falt.

- Derved ligger det an til flertall for dette alternativet, sa saksordfører Ola T. Lånke (KrF).

Beklager Frp

Lånke fremhevet likevel Vestbane-alternativets fortrinn. Han beklaget at Fremskrittspartiet ikke vil gå sammen med regjeringspartiene og Høyre om en opera på Vestbanen i kombinasjon med private investeringer. Frp har varslet at partiet vil stemme mot begge lokaliserings-alternativene.

- Jeg tillater meg å minne Frps folk om den kjente fjellvettregelen som sier at det er ingen skam å snu, sa Lånke, som en siste oppfordring.

Men det kom ingen signaler om at Frp ville la seg friste. Partiets kulturpolitiske talsmann, Per Sandberg, gjorde det klart at Frp vil gå imot både Vestbanen og Bjørvika.

Mest glede

Tross skuffelsen over Frp og over Aps standpunkt for Bjørvika, mente Lånke det viktigste likevel er at det blir fattet et vedtak om å bygge en nytt operahus, selv om det kan stilles spørsmålstegn ved framdriftsmuligheten for et nybygg i Bjørvika.

Aps Grethe Fossum viste til at regjeringen mener de tekniske problemene med bygging i Bjørvika vil la seg løse.

- Kulturlivet skal være mangfoldig, og i dens midte trenger vi en nasjonal opera, sa Fossum.

Slippe gleden løs

Hun mente uttalelsene fra Frp er så lovende at hun nesten ville slippe gleden over Bjørvika-valget løs.

- Men jeg skal vente litt. Jeg har ikke for vane å gi meg før dommeren har blåst, sa Fossum.

Hun avviste at det er dårlig kulturpolitikk å bygge en opera i Bjørvika. Fossum mente også at Ap har strukket seg langt når partiet, i forbindelse med operasaken, har gjort det klart at byggingen ikke skal gjøres avhengig av framdriften på den øvrige byutviklingen i området.