Siste jazz med gjengen

I dag ønsker Tore Flesjø for 11. og siste gang velkommen til Kongsberg Jazzfestival. Til høsten overtar han som leder av Norsk jazzforum, norsk jazzlivs nasjonale og i en periode noe felgkjørte paraplyorganisasjon.

Les også:

Kongsbergjazz dag for dag

Knallhard Knut-sommer

KONGSBERG (Dagbladet):

- Det kom et tilbud om å jobbe videre med jazz på nasjonalt plan. Det føltes riktig å takke ja, sier Flesjø. Inntil videre blir han pendler mellom sølvbyen og hovedstaden, og er glad for at han fortsatt skal ha et bransjeforhold til Kongsberg Jazzfestival.

- Norsk jazzforum fordeler en statsstøtte på om lag 20 millioner kroner pr. år. Hvordan kan pengene best brukes?

- Til å få mest mulig musikk. Visse rammeforutsetninger - lokaler, utstyr, drift - krever noen midler, men jeg vil ha mest mulig penger til musikerne, i form av turnéstøtte, prosjektstøtte og frie midler som kan brukes til gode ad hoc-ideer. Myndighetene har gitt norsk jazz vesentlige løft de siste åra, men i forhold til marked og den store internasjonale interessen for norsk jazz nå, bør økningene definitivt fortsette.

- De viktigste oppgavene nå?

- Å få i gang Nasjonal Jazzscene i Oslo fra årsskiftet. Dernest å videreutvikle de regionale jazzsentrene.

- Hva er Nasjonal Jazzscene?

- Et regelmessig tilbud om jazz flere dager pr. uke i Oslo. Norske og i en viss utstrekning utenlandske musikere skal slippe til, og publikum skal kunne høre jazz på ei tid av døgnet som passer folk flest.

- Hvor skal scenen ligge?

- Norsk jazzforum har gått inn for en delt løsning der Blå og Smuget tilføres midler og koordinerer sine jazztilbud. Etablering og drift vil kreve en støtte på om lag 10 millioner kroner, og vi jobber for å få den inn på neste års statsbudsjett.

Mer støtte

- Du har jobbet med kunst og kultur i mer enn 25 år. Din kulturpolitiske overbevisning?

- At det er helt nødvendig med en vesentlig offentlig støtte for å holde liv i de mindre kulturområdene i Norge. Markedet er så lite at det kreves støtte for å opprettholde en kulturell identitet.

- Talsmenn for de store og tunge kulturområdene - teater, film, litteratur - vil si akkurat det samme?

- Det må gjerne finnes støtteordninger der også. Men det må iallfall ikke kuttes slik at de små forsvinner. Det nytter ikke å lage et superkommersielt kulturliv, åpningen mot kommersialisering må bestå i at næringslivet tar kreativiteten i kunsten i bruk, og høster på den måten,

Jeg ser med fortvilelse på det som skjer i Danmark, der myndighetene har skåret ned 15 prosent på all kulturstøtte. Følgene er katastrofale, jeg håper ikke at de dreper noen av Nordens viktigste kunst- og kulturinstitusjoner, som Louisiana og Copenhagen Jazzhouse, i samme slengen.

- Ser du liknende tendenser i Norge?

- Ja, i kommunene. Jeg tror ikke folk er klar over hvordan kommunene er i ferd med å bli ødelagt gjennom harde nedskjæringer. Det er en skam at det skal være sånn i verdens rikeste land, jeg begriper ikke at kultur alltid må settes opp mot helse i et politisk budsjettspill.

Stortingsplass

- Frister det å gå inn i politikken og slåss om en stortingsplass som en av de ytterst få med en kulturplattform?

- Jeg er veldig opptatt av samfunn og politikk og har like store opplevelser av ei valgnatt på TV som andre har av å se fotball. Men sånn som jeg har jobbet, har det vært bedre å ikke være tilknyttet noe parti. Kanskje kulturlivet burde bygge en beredskap for noe sånt? La meg svare på spørsmålet ved å si at du skisserer en fascinerende tanke, men det burde være helt unødvendig.

Kongsberg jazzfestival arrangeres 3. - 6. juli. Les mer på festivalsidene til Manual eller på sidene til Kongsberg jazzfestival

TORE OG GJENGEN:</B> Her med den norske musikeren Jon Eberson og den norske sangerinnen Silje Nergaard.
FRA LOKAL TIL NASJONAL: Tore Flesjø (55) forlater Kongsberg Jazzfestival for å overta ledelsen på organisasjonssiden i norsk jazz. Gjennom hans ti år har festivalen tredoblet billettsalget (til ca. 13000). <p> <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=200 hspace=2 align=right><tr><td class=\'BakgrFaktaboks\' bgcolor=\'#CCCCCC\' valign=top rowspan=\'2\' width=\'1\'><img src=\'/gfx2/pixel-trans.gif\' width=\'1\' height=\'1\'></td><td class=\'BakgrFaktaboks\' bgcolor=\'#CCCCCC\' width=2 valign=top><img src=\'/gfx2/pixel-trans.gif\' width=\'2\' height=\'1\'></td><td bgcolor=\'#CCCCCC\' valign=top class=\'BakgrFaktaboks\'><font face=\'Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif\' style=\'font-size:11px\' size=\'-2\'> Tore Flesjø </font></td></tr><tr><td valign=top width=\'2\'><img src=\'/gfx2/pixel-trans.gif\' width=\'2\' height=\'1\'></td><td align=left valign=top width=148><font size=\'-2\' face=\'Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif\' style=\'font-size:11px\'> <img src="http://gfx.dagbladet.no/vignetter/bombe.gif" height="7" width="10"> F. 1947. <br> <img src="http://gfx.dagbladet.no/vignetter/bombe.gif" height="7" width="10"> Daglig leder for Kongsberg Jazzfestival fra 1992, påtroppende daglig leder for Norsk jazzforum (1. sept.). <br> <img src="http://gfx.dagbladet.no/vignetter/bombe.gif" height="7" width="10"> Tidligere sjef for Foreningen Aktuell Kunst (til 1982) og Galleri F-15 på Jeløy (til 1991). <br> <img src="http://gfx.dagbladet.no/vignetter/bombe.gif" height="7" width="10"> Bosatt på Kongsberg. Gift, én voksen sønn. </font></td></tr><tr><td colspan=\'3\'> </td></tr></table>