Sivilist i uniform

Det er ingen sjanger innenfor billedkunsten hvor konvensjonene er mer tyngende enn ved portretter av kongelige.

Samtidig viser tradisjonen fra Tizian til Goya at det nettopp er kunstnere i opposisjon mot regelverket som oftest huskes for sine framstillinger av monarkiets menn og kvinner. Det er i sistnevnte kategori Håkon Gullvågs portrett av kong Harald V plasserer seg, og det har også blitt oppfattet kontroversielt på enkelte hold.

  • Portrettet kom på plass i Oslo Rådhus' bankettsal forleden, hvor det nye kongelige kontrafei i full figur føyer seg inn i den høythengende anerekka med bilder av far, bestefar og byens grunnlegger Christian Quart. Det har blitt en markant framstilling av monarken, som både løfter fram typiske trekk og like tydelig bærer Gullvågs signatur. Kong Harald er malt iført hærens generaluniform, og følger slik tradisjonen fra Håkon VII som sitter i admirals tjenestedrakt på Agnes Hjorths fremragende maleri like ved.
  • Gullvåg legger seg også i sporet til sin koloristiske forgjenger, og de kongelige pontifikalier med medaljerekke og ordensbånd har gitt ham oppslag til fargemessige aksenter og stofflige poenger som spilles malerisk ut mot den ellers så mørke uniformens monotoni. Trøndermaleren har nok sett en særlig utfordring i gallaantrekkets gull og silke, ettersom han på tidlig 80-tall skolerte seg teknisk ved å studere noe så malerisk fjernt som den tradisjonsmette adelens ansikter og antrekk i Londons Royal Port-rait Gallery.
  • Likevel er det holdningen hos den tankefullt fremadskridende Harald V som umiddelbart slår en ved Gullvågs bilde, og levendegjør framstillingen i klar kontrast til den stive posituren Jan Thomas Njerve har støpt faren, kong Olav V, i på naboportrettet. Plassert i denne billedmessige posisjonen mellom rank og rørlig, får monarken både en visuelt talende og rollemessig sammensatt karakter. Gullvåg gjør på sitt særegne vis kongen til en sivilist i uniform, og slik knytter han an til en annen trønderkunstner, Nils Aas, i hans mesterlige modellering av Håkon VIIs minnestatue foran UD.
  • Den statuen vakte også debatt, og de militære påtalte at kongen så ureglementert holdt uniformslua mot brystet og blottet hodet. Nå var det VGs anmelder, Lars Elton, som ville være mer rojalistisk enn de kongelige, og skimtet bare en malerisk majestetsfornærmelse bak skylappene.