Sivle, Per

Navn:

Per Sivle (1857-1904)

Yrke:

Avisredaktør i avisene Buskeruds Amtstidende og Kristianiaposten, forfatter og dikter .

Bosted:

Født i Aurland i Sogn, vokste opp på Stalheim, like utenfor Voss.

Biografi:

Sivle levde store deler av livet i fattigdom, han hadde dårlig helse og var ofte deprimert. Dette er også temaer som går igjen i mye av det Sivle skrev. Han mistet moren sin som liten og forteller om henne i flere dikt, les «Den fyrste songen».

Da Sivle var avisredaktør var den viktigste politiske saken unionsstriden med Sverige og kampen for norsk selvstendighet. Dette ble også en drivkraft for diktningen hans. Sivle skildrer alt fra sin egen barndom i «Soger» til arbeideres kamp for bedre kår i «Streik». I tillegg blir han regnet som vår fremste «heimstaddikter» gjennom sine realistiske skildringer av bygdenorge og sitt eget lokalmiljø.