Six Feet Under - Season 3

DVD: I 3. runde tas det ytterligere et skritt i retning tragedien. Fra nærdødenopplevelsen til Nate (Peter Krause) i 1. episode, går det jevnt og trutt utforbakke. Men for all del, serien er så velgjort i alle ledd at det er en ren nytelse å ta del i tristessen. Men etter å ha fulgt med så lenge, er det ikke fritt for at mange av oss blir nysgjerrige på hvordan serien lages. Følgekommentarer er vel og bra, men her hadde en grundig bakomfilm vært på sin plass.