Sjokk i NRK

Flere ansatte i NRK reagerer med vantro etter at Dagbladet i går omtalte et forslag fra Einar Førde om hvordan NRK kunne kvitte seg med 600 årsverk i løpet av 2001.

Flertallet av de fagorganisertes foreninger rapporterer om NRK-ansatte som føler seg utrygge i forhold til arbeidsplassene sine. Leder i Tverrfaglig Forening, Tor Egelien, som organiserer over 1000 YS-medlemmer i NRK, beklager at diskusjonen om nedbemanningsprosessen i NRK ikke har foregått internt i NRK.

- Sjokktilstand

- Det er i deler av NRK en blanding av sjokk, vantro og lammelse, sier Egelien til Dagbladet.

Han mener ledelsen burde hatt en informasjonsstrategi og informert de ansatte direkte gjennom interne medier, slik at det ikke havner i avisene først.

Også LO-tilsluttede Kringkastingens Landsforening (KL), med rundt 1000 medlemmer, reagerer på Førdes forslag til styret.

- Vi synes det er helt uakseptabelt at Førde foreslår å kvitte seg med flere ansatte enn det styret har pålagt ham. Det gir unødig stor utrygghet blant de ansatte. Dette gir signaler om at det er mange mennesker i NRK som Førde anser som udugelige. Stemningen er nedtrykt og dyster, sier nestleder i KL, Hilde Larsen.

- Misforstår

Leder i journalistenes klubb NRKJ, Eva Stabell, mener det er Dagbladet som har misforstått NRK-ledelsens budsjettforslag til styret, og hva som var utfallet av styremøtet.

- Det er feil at Einar Førde har foreslått å kutte 600 stillinger. Det er også feil at han har foreslått å legge ned NRK2 og P3.

- Hva vil du da kalle det Førde skriver i budsjettforslaget til styret?

- Det er en drøfting om hvilke penger man kan spare på forskjellige måter. Det konkluderes samtidig med at dette ikke er måten å gjøre det på - drøftingen ble gjort i tilfelle styret skulle si nei. Styret har nå godtatt budsjettet på en akseptabel måte, sier Stabell.