DÅRLIGE TIDER: Etter at den arabiske våren åpnet for flere arabiske TV-kanaler, blir Al Jazeera akterutseilt i kampen om seerne. Her fra hovedkvarteret i Doha, ved en tidligere anledning. FOTO: REUTERS
DÅRLIGE TIDER: Etter at den arabiske våren åpnet for flere arabiske TV-kanaler, blir Al Jazeera akterutseilt i kampen om seerne. Her fra hovedkvarteret i Doha, ved en tidligere anledning. FOTO: REUTERSVis mer

Sjokk-tall fra Al Jazeera

Fire av fem seere skal ha forsvunnet.

Den arabiske TV-kanalen Al Jazeera sliter for tiden, skriver Aftonbladet. De skal ha fått tilgang til en hemmelig internrapport som omtaler krisen.

- Propaganda-kanal En rekke korrespondenter skal den siste tiden ha trukket seg i protest mot det de kaller «kanalens politiske instrumentalisering» og at nyhetene styres av doble standarder.

 - Før den arabiske våren, var vi en stemme for forandring — en platform for kritikere og politiske aktivister i hele regionen. Nå har Al Jazeera blitt en propaganda-kanal, sier Aktham Suliman til Der Spiegel.

Suliman var kanalens korrespondent i Tyskland fra 2002 til 2012, og sier til den tyske avisen at han sa opp jobben fordi han ikke lenger opplevde at han hadde journalistisk frihet.

Fire av fem seere borte
Det totale omfanget av seerflukten skal ikke være fullstendig klart, men ifølge Aftonbladet rapporterer ulike arabiske medier om en nedgang fra 43 til 6 millioner seere — altså en nedgang på hele 86 prosent.

I Tunisia skal nedgangen ha gått fra 950 000 seere til rundt 200 000 seere på bare ett år.

Den arabiske våren Kanalen skal ha mistet flest seere i land som har opplevd den arabiske våren — til tross for at de fleste er enige om at Al Jazeera spilte en viktig rolle i disse omveltningene.

Med den arabiske våren kom imidlertid et mer åpent medielandskap, bedre muligheter for parabol — og dermed større konkurranse om seerne. Ifølge Aftonbladet finnes det i dag mer enn 700 kanaler på det arabiske satelittmarkedet. Egypt og Algerie skal være eksempler på land der Al Jazeera nå er forbigått av private satelittkanaler, ifølge den konfidensielle internrapporten Aftonbladet har fått tilgang til. I Algerie skal det bare ha tatt to måneder fra lansering av en konkurrerende kanal til den var større enn Al Jazeera.

Den arabiske TV-kanalen Al Jazeera har sitt sete i Qatar. På det meste har seertallene vært oppe i 50 millioner på verdensbasis — altså i samme størrelsesorden som for eksempel BBC.

Dagbladet har i dag kontaktet Al Jazeera for en kommentar, men har så langt ikke fått noe svar.