Sjølgransking om «små-mig»

I høst har det haglet med anklager om pengerot og triksing med offentlige midler mot GramArt, plateartistenes interesseorganisasjon. GramArt-styret forholdt seg taust etter at det ble rettet konkrete anklager mot leder Øivind Myhrvold og arbeidende styreformann Casino Steel.

De to skulle ha tilegnet seg selv og GramArt midler og makt på en illegitim måte. Dette var en av flere graverende påstander som ble servert. Styret i organisasjonen tok affære for å granske påstandene sammen med revisor og jurister. Tore Hansen har ledet styrets arbeid. Han vedgår overfor Dagbladet at «vi starta arbeidet lettere skjelvne. Vi var vettskremte da dette dukka opp».

  • Nå foreligger resultatet av gjennomgangen. Det er ikke enkelt å bli klok på.

«Vi har gått gjennom regnskaper og GramArts historie og har funnet få kritikkverdige forhold (vår utheving). Øivind Myhrvold har hengt i medias gapestokk den siste tiden. Det var derfor naturlig at vi gikk grundig gjennom hans disposisjoner innen Gramo og GramArt. Vår konklusjon er: Øivind Myhrvold har ikke beriket seg på Gramo eller GramArts medlemmers bekostning. Æ...Å I noen tilfeller er det tatt noen litt for raske avgjørelser som ikke har vært i samsvar med vedtatte prosedyrer. Disposisjoner tilknyttet Gramo er gjort i samarbeid med styrer og administrasjoner og fremgår i referater og protokoller.»

  • Det ble avdekket kritikkverdige forhold i forbindelse med reiseforskudd. Gjennomgangen har blant annet resultert i innskjerping av rutiner. I kjølvannet av granskingen har Casino Steel trukket seg som arbeidende styreformann. På direkte spørsmål fra Dagbladet vil ikke Hansen kommentere hvorvidt Steel ble bedt om å gå. Han mener dette er interne forhold. Et forhold mellom en ansatt og arbeidsgiver. Formuleringen gir rom for spekulasjoner.
  • Nå skal medlemmene oppdateres på hva som er skjedd og hva som konkret er avdekket. Men meldingen som trykkes i medlemsbladet Artisten til uka er noe ullen og etterlater noen flere spørsmål enn gode svar.
  • Ved neste generalforsamling kan medlemmene tilkjennegi om de mener styret har gjort jobben sin, eller om det er på sin plass med ytterligere hoderulling, og ikke bare rock'n'roll. I 25 år har Rolling Stones hevdet at «It's Only Rock'n'Roll», men plateartistene har krav på litt mer enn omtrentligheter og bagatellisering av spørsmål rundt organisasjonens økonomi. «Småmig» kaller Tore Hansen det som er avdekket. Det spørs hva medlemmene sier. Dersom de tar seg bryet med å stille konkrete spørsmål. Det bør de kanskje.