Sjtokman sett med Jahnsens øyne

SJTOKMAN: Lasse Jahnsen, direktør i MI Epcon, anser i en kronikk 31. juli det for klokt å helle kaldt vann i blodet på noen hver. Temaet er mulighetene for norsk deltakelse på det som vil bli verdens største offshore gassfelt, Sjtokmanovskoje (Sjtokman). Jahnsens observasjon om at medias framstilling ofte er unyansert kan vi stille oss bak. Imidlertid undrer vi oss over mange av hans premisser og påfølgende forslag når det gjelder hva som skal til for å sikre Norges nasjonale energipolitiske interesser.

Jahnsen hevder at Statoil og Hydro, som henholdsvis «lilleputt» og «oljemygg» ligger dårlig an i konkurransen om å få ta del i Sjtokmanutbyggingen. Konkurrentene, to amerikanske «oljegiganter» og en fransk «semigigant», som alle betegnes som «B-lag» in spe, antas å innta tetposisjonen foran Statoil og Hydro. Jahnsen hevder at de to norske selskapene ikke har noe (unikt) å tilby, verken når det gjelder erfaring eller teknologi. Dette premisset kan det være grunn til å være skeptisk til, om ikke annet nettopp fordi Statoil og Hydro er med videre i siste runde før endelig avgjørelse faller.

For å bøte på påstått manglende fartstid og banebrytende teknologi ønsker Jahnsen et mer direkte statlig engasjement fra norsk side der Norge skal rydde opp i «gammelt grums» ved å gi avkall på det som lenge har vært viktige norske standpunkter vedrørende Gråsonen. Det er lite trolig at Norge plutselig vil se seg tjent med å inngå bilateralt forvaltningssamarbeid for de eventuelle petroleumsressursene som befinner seg i dette området. Dersom en slik sakskobling finner sted, vil norsk iver etter å få innpass på Sjtokman trolig svekke Norges posisjon i delelinjeforhandlingene uten at det nødvendigvis hjelper norske selskaper inn på Sjtokmanfeltet. Like lite er det etter vårt syn grunn til å tro at en «lilleputt» og en «oljemygg» samlet under Petoros paraply mer generelt vil endre styrkeforholdet i forhandlinger med Gazprom i norsk favør. Vil ikke Gazprom være mer opptatt av innholdssiden i de norske selskapenes tilbud enn av eierskapsstrukturen? Et annet poeng er at det uansett vil ta tid å endre selskapsstrukturen slik Jahnsen tar til orde for - i forhold til den stipulerte Sjtokmanavgjørelsen er det nok for seint.