- Skader min troverdighet

Eva Joly (61) har tatt opp kampen mot Se og Hør etter at bladet over fire sider skrev at hun «lever fett på statens regning».

I går begynte Eva Joly i sin nye stilling i Norad, hvor hun skal jobbe mot korrupsjon i Norges bistandsland. De siste dagene har hun oppholdt seg i Nigeria hvor hun representerte Norge under en FN-konferanse for å etablere et rammeverk i kampen mot korrupsjon og fattigdom.

Tøffe anklager

Men helt siden desember i fjor har Se og Hør bedt om innsyn i alle hennes økonomiske forhold. Bladet skrev 30. august at Joly refses for sitt luksusliv på statens regning. Hennes advokat, Harald Stabell, har nå krevd en beklagelse av Se og Hør. Hvis ikke, går Joly til søksmål.

-  Dette oppslaget har skadet meg. Dette har utviklet seg til å bli en kamp om min troverdighet, sier Eva Joly til Dagbladet.

Hun viser til at Se og Hør-saken har fått store oppslag i franske aviser og seinest på Madagaskar hvor hun leder et prosjekt for å etablere et nytt lovverk mot korrupsjon.

-  Jeg er blitt en symbolperson fordi jeg har frontet kampen mot korrupsjon. Derfor er alt som rører ved min vandel skadelig. Min anseelse blir skadet når det spres løgnaktige påstander og stilles spørsmål ved om min opptreden er lovlydig. Dette gjelder særlig i utviklingsland hvor mange tror at man bruker all sin innflytelse i egen interesse, sier Joly.

Joly slår tilbake

Hun har nå innhentet dokumentasjon fra både Oslo likningskontor og Finansdepartementet som går god for at hun har fulgt skattereglene når det gjelder alle sine inntekter.

-  Forfatterhonorar omfattes av artikkel 12 om royalty i skatteavtalen mellom Norge og Frankrike. En slik inntekt skal bare skattlegges i den stat hvor mottakeren etter skatteavtalen er bosatt. Det er uten betydning for bostedsstatens beskatningsrett hvor bøkene er skrevet, heter det i et brev fra ekspedisjonssjef Odd Hengsle.

-  Jeg har holdt et titall foredrag i større internasjonale fora og oppslag som dette skader min troverdighet. Min styrke ligger ikke i meg som person, men i alt det jeg representerer. Norge oppfattes internasjonalt som ledende på antikorrupsjonsarbeid og jeg er blitt en pilspiss i dette arbeidet, sier Joly.Også departementsråd Morten Ruud i Justisdepartementet har engasjert seg etter oppslaget i Se og Hør og skrevet et brev til Joly hvor han bekrefter at hennes reisevirksomhet er innenfor gjeldende regelverk.

Dette gjelder alt fra bruk av taxi til og fra Gardermoen, kjøp av fullprisbilletter på business class, natt-tillegg og fri bolig.

Ga 2000 i driks

Det eneste departementet har reagert på, var Eva Jolys ekstravagante driks etter en seminaravslutning på Frognerseteren restaurant. Middagsregningen kom på 10 466 kroner hvorpå Joly ga 2000 kroner i driks. Da fakturaen ble stoppet av administrasjonen, betalte hun driksbeløpet av egen lomme.

-  Jeg ville gi 15 prosent i driks, slik jeg er vant til fra Frankrike. Jeg trodde middagen kostet 14 000.

-  Var ikke det også litt drøyt?

-  Jo da, men jeg tilbød meg altså å betale dette selv. Det er helt urimelig at jeg skulle bli hengt ut over fire sider i Se og Hør for denne ene tabben hvor jeg bare mente å være hyggelig, sier Joly.