Skal Burt bort?

Forleden ble det avholdt et seminar i Utenriksdepartementets regi. Der har representanter for en rad kultur- og kunst-institusjoner diskutert behovet for et faglig profesjonelt apparat som både kan ta seg av formidling av norsk kunst til utlandet og ta seg av og organisere for utenlandske kunstnere som kommer hit til lands.

  • Samtidig fikk den unge kunstneren Matt Burt fra USA avslag på sin søknad om arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Begrunnelsen fra Utlendingsdirektoratet var ytterligere et argument for at vi må følge Danmark, Finland og Sveriges eksempel og få etablert et kompetent formidlingsorgan. I brevet til Burt som er signert underdirektør Magni Djuve, heter det blant annet: «...de prosjekter han [Burt] skulle delta i dreier seg om CD-innspillinger, samt et tekst/lyd/filmprosjekt, ikke billedkunst som er søkerens spesielle yrkesfelt som kunstner.»
  • Underdirektøren har neppe den store oversikten når det gjelder dagens kunstneriske praksis. En fast faglig instans med relevant spisskompetanse kunne gjennom en henvendelse med en gang gitt henne nødvendig informasjon, om at slike former for performance og cross- over-disiplin Burt praktiserer lenge har vært et selvsagt innslag på kunstscenen. Et forholdsvis ferskt eksempel var et prosjekt i regi av det statlige British Council med flere forestillinger av engelske og norske utøvere i blant annet Museet for samtidskunst og Henie Onstad Kunstsenter.
  • Matt Burt har sin utdanning fra Kunstakademiet i Trondheim, hvor han ble opptatt på grunnlag av og arbeidet innenfor performance-sjangeren gjennom fire års læretid. Hans avslutningsarbeid i fjor var også en forestilling med lydbilder og musikk. Han har videre gitt ut en CD med egenprodusert materiale, og bistått norske kolleger med sin kompetanse på dette feltet. Multimedieartistens bidrag med tekster til den kjente rockgruppa Motorpsycho viser at grensene mellom det underdirektøren kaller «spesielle yrkesfelt» er i ferd med å bli borte.
  • Burts svar på brevet var to performance-forestillinger i Unge Kunstneres Samfund og Grünerløkka Lufthavn, hvor den megetsigende tittelen «Freeport» sa alt om avslaget.

harald.flor@dagbladet.no