Bedre oppvekstvilkår: Oppdal Venstre vil styrke skole-, oppvekst og ruspolitikken, skriver Gerd-Mette Drabløs. Illustrasjonsbilde. Foto: Jan Haas / NTB scanpix
Bedre oppvekstvilkår: Oppdal Venstre vil styrke skole-, oppvekst og ruspolitikken, skriver Gerd-Mette Drabløs. Illustrasjonsbilde. Foto: Jan Haas / NTB scanpixVis mer

Skal de med rusproblemer få et bedre tilbud, må kommunene sørge for behandling og oppfølging

Venstre ønsker å prioritere 400 000 kr årlig til forsterkning av rus-og psykiatriarbeid i Oppdal for perioden 2016-2019.

Meninger

Det er i kommunene folk bor og skal mestre livene sine. Derfor må oppvekstvilkårene styrkes slik at alle får muligheten til å utvikle seg selv og lære ferdigheter som samfunnslivet krever av oss.

Vi mener at aktivitet i skolen skal fremme folkehelsen hos unge, og vi vil arbeide for:

• at skolene i Oppdal kan inngå og delta i prosjekter som bedrer læringsmiljøet i skolen.
• at skolene i Oppdal blir motivert for nye ideer som kombinerer faglige ferdigheter med fysisk aktivitet på barnetrinnet.

Entreprenørskap bør gjenspeiles i mange fag og aktiviteter i skolen. Oppdal kommune bør oppmuntre til bruk av Ungt Entreprenørskaps-tilbudet. Formålet er å gi barn og ungdom mer kunnskap om eget lokalsamfunn og næringsliv og samtidig stimulere til bruk av relevante arbeidsmetoder og økt mestring.

Rapporter viser at vi ikke har høy forekomst av mobbing, men vedtaket i kommunestyret er nulltoleranse, et mål vi ennå ikke oppnår. Kommunestyret ønsker at det gode arbeidet som i dag gjøres i Oppdalsskolen blir evaluert og eventuelle nye tiltak, for å nå vårt mål, blir igangsatt.

Regjeringen har varslet en forsterket innsats på rusfeltet gjennom en ny opptrappingsplan som skal bidra til å sikre kapasitet og kvalitet i tilbudet til alle som trenger det. Opptrappingsplanen skal legges frem i løpet av 2015, og som et ledd i dette er det i kommuneproposisjonen varslet at i 2016 er 400 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en økt satsning på rusfeltet.

Skal vi lykkes med å gi personer med rusproblemer et bedre tilbud, er det vi i kommunene som må sørge for at alle de som trenger hjelp får den behandling og oppfølging de trenger.

Når midlene er gitt som en del av kommunenes frie midler, viser det en tillit til kommunene. Intensjonen er at personer med rusproblemer skal ivaretas, og det er vi i kommunen som må sørge for at alle de som trenger hjelp får den behandling og oppfølging de trenger.

Venstre ønsker å prioritere 400 000 kr årlig til forsterkning av rus-og psykiatriarbeid i Oppdal for perioden 2016-2019. Dette eksempelvis for å videreføre arbeidet ved «Ny-Auna», et arbeid som har gitt ungdom håpet tilbake.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.