Skal forske på «Hotel Cæsar»

- Debatten rundt «Hotel Cæsar» engasjerer både lærere og foreldre. Min oppgave er å finne ut hva barna mener, sier medieforsker Ann-Karin Bleivik. Hun skal i ett år framover forske på «Hotel Cæsar»s påvirkning på barn.

Medieviteren Ann-Karin Bleivik skal ha ett års permisjon fra jobben som forskningsleder i Kristelig Kringkastingslag (KKL) for å konsentrere seg om barnas opplevelser av den omdiskuterte såpeserien på TV2. Statens medieforvaltning finansierer Bleiviks prosjekt.

Stadig overtramp

- Det er ikke overraskende at barn ser på «Hotel Cæsar». Barn har alltid vært interessert i melodrama, og «Hotel Cæsar» er melodrama satt i system som såpeopera, sier Bleivik.

Ann-Karin Bleivik var prosjektleder for «Vannskillet», en samling av ni organisasjoner som arbeider for at skadelig vold ikke må sendes på tv før klokka 21.

- Vi fikk alle tv-kanalene med på dette, og vannskilleprinsippet ble nedfelt i den nye kringkastingsloven. Likevel blir det stadig begått overtramp. Vi kan ikke stoppe alt som kan være skadelig for barn, derfor er det viktig at vi lærer barna å analysere det de ser, sier Bleivik.

- Bør snakke med barna

- I Mønsterplanen for skolen står det at tv-program skal diskuteres i klassen, noe jeg mener er veldig bra. Det er jo det lærerne gjør i den pågående debatten om «Hotel Cæsar».

Foreldrene bør også snakke med barna om det de ser på tv. Foreldre som lar barn under 12 år se «Hotel Cæsar», bør se det sammen med dem, oppfordrer Bleivik.

I kringkastingsloven står det blant annet at «fjernsynsprogram med scener eller innslag som kan være skadelige for mindreåriges fysiske, psykiske og moralske utvikling bare skal sendes i perioder hvor mindreårige vanligvis ikke kan se eller høre sendingene». I løpet av kort tid trer forskriftene til kringkastingsloven i kraft. Da får staten muligheten til å iverksette sanksjoner mot tv-kanaler som bryter forskriftene. Dermed kan TV2 blir tvunget til å sende «Hotel Cæsar» på et seinere tidspunkt.

- Seertall avgjør

Det fins lite forskning i Norge i dag om barns tv-atferd.

- Dagens barn vokser opp i en annerledes medievirkelighet enn før. Derfor er det viktig med ny forskning, sier Bleivik. De reklamefinansierte kanalene kjemper om de unge seerne.

- Det er en krig. Oppgaven til de som lager såpeseriene er å skaffe kunder til annonsørene. I det kommersielle tv-universet er det seertallene som avgjør hvor vellykket et program er. Men ratingen sier lite om kvaliteten på programmet, sier Bleivik.

GAMMEL SÅPEELSKER: Sjefpikkolo på Hotel Cæsar Åge Nygaard (Karl Sundby), nå butler, og operasangerinne Desirée Johannesen (Karin Lunden), en gang Ågeselskerinne, i et boblende møte på hotellet.