Skal lage søppel-tv

TV 2 og Strix skal lage søppel-tv med samfunnsengasjement.

I programmet «Paradise Lost» skal deltakerne bo på ei søppelfylling eller en gjenvinningsstasjon, og overleve på det de finner der.

-  Vi har en klar intensjon om å sende dette programmet til høsten, sier TV 2s programdirektør Nils Ketil Andresen til Dagbladet.

Må overleve på søppel

-  Deltakerne skal få tilgang til alt som blir kastet, forklarer Jørgen Hermansen, utviklingsansvarlig i Strix Norge. De har utviklet konseptet i samarbeid med TV 2.

-  Må deltakerne spise søppel?

-  La meg si det sånn: Det er mulig å overleve på det som blir kastet i dette landet, så det gjelder å være kreative. Men noen ting må de jo få, det er klart, sier Hermansen, som ikke ønsker å gå mer i detalj på innholdet.

-  Et av poengene med «Paradise Lost» er å bruke realitysjangeren til noe samfunnsnyttig, sier Hermansen.

-  Vi ønsker en miljøvennlig vinkel på dette. Men det skal ikke bli noe pekefinger-program, understreker han. Også TV 2 er opptatt av programmets etiske side:

-  «Paradise Lost» har en twist av samfunnsengasjement. Vi håper at vi på en fin måte kan kombinere alvorlige spørsmål rundt forbrukersamfunnet med lett underholdning, sier programdirektør Andresen.

-  Folk kaster mye

På gjenbruksstasjonen på Grønmo avfallsdeponi i Oslo kastes mye som sikkert fortsatt kunne blitt brukt. Farlig avfall plasseres for seg. Alt annet, både brukbare og ødelagte varer, havner i containere sortert etter hva slags materialer de er lagd av og sendes til gjenvinning. Å ta med seg noe ut herfra er forbudt.

-  Om en slik tv-serie kan sørge for at folk blir mer bevisste på hva de kaster, er det bra. Alt som kan gi mer og bedre sortering er bra, sier Kåre Pung, som er formann for gjenbruksstasjonen.

Han merker godt at Norge er et rikt land. Folk kaster mye.

-  Når brutto nasjonalprodukt går opp, går søppelmengden også opp. Velstand og kasting går hånd i hånd. Men det er ikke så rart. Hvis du har kjøpt billig elektronikk made in China og det går i stykker, kan det fort være slik at det koster mer å reparere enn å kjøpe nytt. Det blir billigere å kjøpe produkter som er billigimportert enn å reparere hos en håndverker som trenger norsk lønn for å overleve, sier Kåre Pung.

VIRKELIGHETEN PÅ GRØNMO: Det som kastes på Grønmo avfallsdeponi blir grundig sortert, og gjenvinnes eller presses sammen så det blir så kompakt som mulig. Kåre Pung ser mye brukbart bli kastet.