Skal muslimer undertrykkes?

ISLAM: Ønsker Siv Jensen at muslimene skal være en undertrykt underklasse i Norge? Muslimene er i ferd med å integrere seg i samfunnet og benytter seg av sine demokratiske rettigheter, men blir isteden beskyldt for å fremme særkrav og snikislamisering. Siv Jensen tror at å innfri et ønske fra en muslim er det samme som å akseptere grunnlaget for ønsket. Hun ser ikke at hun som ansvarlig politiker bør praktisere verdier som likhet for loven, religionsfrihet og lik rett til fellesgoder. Hun kan innfri gruppers ønsker ut fra egne premisser og idealer, hvis hun vil.

Det blir ikke skandalisert at jøder ønsker koschermat eller at buddhister ønsker vegetarmat på offentlige arenaer.

Hver gruppe må få sine behov ivaretatt på lik linje når vi alle er skattebetalere og en del av et felles samfunn. Satt på spissen må jeg finansiere nordmenns svinekoteletter på sykehus og i fengsel med mine skattepenger, mens Siv Jensen ikke vil finansiere min halalmat i de samme institusjonene. Et tenkt scenario: Siv Jensen og jeg blir lagt inn på sykehus. På avdelingen får Siv det kjøttet hun liker mens jeg må nøye meg med vegetarkost til jeg er utskrevet. Siden blir vi begge lagt inn på eldrehjem. Siv får fortsatt det kjøttet hun ønsker seg og koser seg stort i jula med all julematen, mens jeg kan se langt etter halal-lammekjøtt under id al adha fra eldrehjemmets kjøkken. Begge har betalt den samme skatt, men bare én av oss kan fult ut nyte godt av fellesgodene når det røyner på.

Særkrav i matveien fremmes også av allergikere, vegetarianere og jøder. Er det slik at andre grupper har rettmessige krav og muslimenes behov regnes som særkrav og snikislamisering? I så tilfelle er muslimene i ferd med å bli en undertrykt gruppe som blir forsøkt forsøkes målbundet og stilltiende skal akseptere majoritetens manglende forståelse for grunnleggende behov som kan skape trivsel og tilhørighet i samfunnet.