- MÅ FRIFINNES: De fire tiltalte (fra venstre) Carl Lundström, Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm Warg og Peter Sunde. Sundes forsvarer er tegnet lengst til høyre. FOTO: SCANPIX
- MÅ FRIFINNES: De fire tiltalte (fra venstre) Carl Lundström, Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm Warg og Peter Sunde. Sundes forsvarer er tegnet lengst til høyre. FOTO: SCANPIXVis mer

- Skal veien graves opp fordi noen kjører ulovlig?

Forsvarernes dag i retten.

(Dagbladet.no): På den siste ordinære dagen i The Pirate Bay-rettssaken var det forsvarernes tur.

De fire tiltalte, Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde og Carl Lundström, risikerer å måtte betale over 110 millioner kroner i erstatning. Aktor har også nedlagt påstand om ett års fengsel for de fire.

Kan forsvarerne overbevise retten om at de fire er uskyldige?

Som tidligere i sakens forløp er forsvarernes hovedargument at de ansvarlige bak en lovlig nettjeneste ikke kan være medansvarlige for brukernes ulovlige handlinger.

- Skal man grave opp veiene?
Carl Lundströms advokat Per E Samuelson hevder tiltalen er mot selve teknologien:

-  Man går ikke på lovbryterne, men på infrastrukturen. Og ingen i verdenshistorien har lykkes med å stenge infrastruktur fordi den kan brukes til å begå lovbrudd. Det er som å saksøke veivesenet fordi veier er farlige, eller å saksøke bilprodusenter fordi enkelte kjører farlig.

Saken har dessuten en sterk politsk ladning, hevdet forsvareren:

-  Men politikk og jus hører ikke sammen. Det er likevel en risiko for at dere dommere påvirkes av en politikk som ikke burde ha påvirket denne saken. Vi forsvarere har ikke brukt et minutt av denne saken på å diskutere politikk, men det har i sannhet aktoratet og saksøkerne, sa Samuelson, før han kom med en inntrengende appell til dommerne:

- Dere har fått den store tillit å skulle dømme i det som kanskje er Europas mest prinsipielle rettsak i vårt århundre: Skal veien graves opp fordi noen kjører ulovlig?

Per E Samuelson brukte også et annet eksempel: Massasjeannonsene som rykkes inn i store dagsaviser. Skulle eierne av Dagens Nyheter eller en annen stor avis dømmes fordi enkelte av annonsene er ulovlig reklame for seksuelle tjenester?


- Strafferett, ikke opphavsrett

Forsvareren hevder at det ikke finnes et eneste eksempel i svensk strafferett på at man kan dømmes for medvirkning hvis man ikke har hatt direkte kontrakt med den som begår lovbruddet, og det er det ingen av de tiltalte som har hatt. I svensk strafferett må medhjelperen være veldig tett på gjerningmannen, sa Samuelson.


- Denne saken handler ikke om opphavsrett. Den handler om helt fundamental strafferett. Er denne virksomheten ulovlig, subjektivt og objektivt?

- Svaret er at den er lovlig, både etter svensk rett og etter  EU-rett.

- Teknologien på tiltalebenken
Også Fredrik Neijs forsvarer, Jonas Nilsson, hevder, i motsetning til aktor, at teknologien er på tiltalebenken. Han stiller også spørsmålstegn ved om det meste av materialet på The Pirate Bay peker mot opphavsrettsbeskyttet materiale, og hevder at det mangler konkrete bevis som knytter de tiltalte til lovbruddet.

Heller ikke at tiltalte har tjent penger, er bevist, ifølge forsvareren. Når det gjelder størrelsen på erstatningsbeløpet som saksøkerne fra den svenske og internasjonale underholdningsindustrien krever, hevder forsvareren at det helt mangler dokumentasjon på hvordan saksøkerne er kommet fram til ertstatningsbeløpene.

- Har ikke tjent en krone

Peter Sundes forsvarer mener at Peter Sunde ikke har ansvar for The Pirate Bay, og at aktoratet ikke har lykkes med å føre bevis for at Sundes kontakter med The Pirate Bay er av en slik karakter at det medfører ansvar.

- Å komme med ideer og innspill, eller å bidra, er ikke det samme som at man har ansvar. Hvis jeg kommer med ideer eller innspill til Saab, betyr ikke det at jeg har ansvar for Saabs virksomhet. Hvor er substansen i at Peter Sunde skal ha det overordnede ansvaret for The Pirate Bay?, sa forsvareren.

I likhet med sine forsvarerkolleger hevdet han også at aktor ikke hadde kunnet legge fram dokumentasjon på at en overvekt av materialet på The Pirate Bay i perioden for tiltalen faktisk var opphavsrettsbekyttet materiale. Og la til:

- Peter Sunde har ikke tjent en eneste krone på The Pirate Bay.