Skal vi bare se på?

PIRATFISKE: Dagbladet har nylig dokumentert på en grundig måte hvordan Spania fungerer som frihavn for russiske piratfartøyer som leverer uregistrert, stjålet torsk fra Barentshavet til det europeiske markedet.Reportasjen om transportfartøyene Regor og Rustavi som leverte torsk til Marin i Spania i november er imidlertid bare toppen av isfjellet, der spanske havner utgjør en betydelig og økende del av problemet. Bare i løpet av den siste uken har over 3000 tonn frossen torsk fra Barentshavet blitt levert over kai - bare i Marin. Dette gjør nettopp Marin og Spania til versting i Europa.

ÅPENBARE ulovligheter, som Dagbladets dokumentasjon av at russisk frossentorsk ble losset i kasser merket «product of Iceland», eller at det ble levert paller med fisk uten navn på verken fangstfartøy eller kvoteeier, blir ikke reagert på med annet enn skuldertrekk. Alle vet dette er piratfisk, men ingen gjør noe.Som om ikke det var nok, nekter også fiskerimyndighetene i Spania konsekvent å dele informasjon om hvor mye torsk som blir levert i Spania med sine norske og russiske kolleger. Et økende antall andre europeiske havner har nå begynt å rapportere slik landingsinformasjon til Norge. At Spania fortsatt nekter, gjør at fisken som blir levert her i betydelig grad kan unndras kvotekontroll. Dette er også etter alt å dømme en sentral årsak til at transportfartøyene velger å gå hele veien fra Barentshavet til Spania for å levere sin frosne fangst, gjerne i bue utenom norsk økonomisk sone.

RESSURSRANET er tragisk og påfører norske kystsamfunn enorme kostnader. Men hva gjør norske myndigheter, annet enn å sende et brev i året? Har man bidratt til å dokumentere problemet gjennom egen etterforskning i Spania? Har Fiskerimyndighetene vurdert å inndra lisens for spanske eller spanskeide fiskefartøyer for fiske i Barentshavet? Har man forklart grundig nok at dette dreier seg om mafia, organisert kriminalitet og ressursødeleggelse, og at norske myndigheter besitter grundig dokumentasjon om enkeltfartøyenes deltakelse i kriminaliteten? Har Norges Stats- eller Utenriksminister stilt krav om tiltak på andre politiske nivåer enn gjennom de åpenbart korrupte eller ufattelig uansvarlige spanske fiskerimyndighetene?Jens! Jonas! Dag Terje! Hva gjør dere med dette? Er det helt i orden for dere at Barentshavet ranes så lenge det ikke er olje det er snakk om?