Skal vi fjerne all religion?

RELIGION: Demonstrasjonene mot karikaturtegningene har sjokkert oss, og vestens respons har vært enkel: Sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet! Dialogen som er satt i verk i Norge er sympatisk, men vårt hovedanliggende er konfliktdemping - ikke en reell tilnærming og forståelse mellom ulike kulturer. For hva kan vel de velutviklede vestlige sosialdemokratier lære av andre kulturers vrede? Kan raseriet vi ser ha noe å lære oss? Hvorfor anstrenger vi oss ikke noe mer for å forstå de religiøse aspektene ved raseriet? For uansett om deler av demonstrasjonene er satt i scene av politiske manipulatorer, handler dette om sterke følelser. Dette er noe langt mer enn manipulasjonen av folkemasser. Mangler vi både evne og vilje til å forstå de religiøse dimensjonene ved raseriet? Hva forteller de i så fall om det norske samfunnet?

NORGE OMTALES ofte som et sekulært samfunn der religion har begrenset betydning. En dimensjon vi ofte overser, er at vektleggingen av det rasjonelle i vårt samfunn, setter religionen på et sidespor. Det religiøse aspektet har en mindre og mindre betydning både i samfunn og politikk. Det religiøse har på få tiår bli gammelt, avleggs og lite adekvat. Og de få religiøse som deltar i det politiske ordskiftet, blir lett omtalt som fundamentalister. Kanskje dukker religiøs og fundamentalist opp som synonymer i ordboka om ikke altfor lenge.Ønsker vi et samfunn der rasjonalitet er viktigere enn religion? Hvor enkel blir ikke meningen med livet da! Bør man ikke da ta også rasjonaliteten fullt ut og fjerne alle bøker som handler om den religiøse dimensjonen ved livet? Da kan vi også tydeliggjøre at rasjonalitet har forrang som kulturelt begrep. Hvor mange år er det til kristne må brenne ambassader for å bli hørt i et samfunn der religion er satt på et sidespor til ingenmannsland?