Skal vi tolerere nøden?

TIGGING: Dagbladets leder 27. august tegner en karikatur av mine standpunkter i debatten om tigging, prostitusjon og narkotikaomsetning i Oslos gater. Det er effektivt å ha en stråmann å argumentere mot, men redelig er det ikke. Jeg har aldri omtalt tiggere som utskudd eller skampletter som turister bør slippe å se. Jeg har aldri tatt til orde for å rense Oslos gater for sosiale tilfeller, og jeg har aldri tatt til orde for å gjeninnføre et forbud mot tigging. Tvert om, jeg har voktet meg vel for å ikke havne i den grøftekanten Dagbladet ønsker å plassere meg i. Jeg har voktet meg vel, fordi det ikke representerer min hensikt og mine meninger.

Vi kan ikke tolerere nød og fattigdom i gatebildet, fordi det dreier seg om mennesker, ikke bakgrunnsdekor for Dagblad-journalister på vei hjem til rødvinen sin. Det er en misforstått form for toleranse hvis man mener at tigging er en naturlig del av bymangfoldet. Tiggere trenger først og fremst hjelp, ikke penger i koppen. Vi kan ikke overlate en gruppe menneskers skjebne til forbipasserendes tilfeldige velvilje.

De norske tiggerne er stort sett narkomane, mange av dem står i kø og venter på behandling. Det er en skammens kø, som under den sittende regjeringen har vokst seg større. De rumenske tiggerne bedriver en form for organisert virksomhet som ingen er tjent med. Rumenerne står fritt til å komme til Norge og søke seg arbeid. Å gi dem penger i koppen kan være en bjørnetjeneste.

I et urbant fellesskap som Oslo, må vi ha noen kjøreregler. Alle er vi opptatt av vår egen frihet, men det betyr ikke at vi kan ta oss friheter som går ut over andre.

Dagbladet mener at kommunen skal opprette tiltak og gi nødhjelp til gatefolket. De sosiale ordninger vi har i Oslo tilsier at ingen skal behøve å tigge til livets opphold. Når noen likevel gjør det, er det delvis fordi kommunens sosialhjelp ikke dekker utgifter til narkotika, og delvis fordi rumenere på turistvisum ikke har anledning til å heve sosialhjelp i Norge. Men jeg er mer enn gjerne med på en diskusjon om vi kan gjøre mer for å unngå at rusavhengige velger tigging framfor de tjenestene vårt eget hjelpeapparat skal tilby.