SKJULER SKAMMEN: Skammen gjør det vanskeligere for dem som er rundt å hjelpe etter vold eller overgrep. Folk skjuler det de skammer seg over, skriver kronikkforfatteren. Foto: Cameron Whitman / Shutterstock / NTB Scanpix
<div><div><br></div></div>
SKJULER SKAMMEN: Skammen gjør det vanskeligere for dem som er rundt å hjelpe etter vold eller overgrep. Folk skjuler det de skammer seg over, skriver kronikkforfatteren. Foto: Cameron Whitman / Shutterstock / NTB Scanpix

Vis mer

Skammen etter volden

Du kjenner mest sannsynlig noen som har vært utsatt for alvorlig vold. Men det er ikke sikkert du vet om det.

Meninger

Skam, skyldfølelse og redselen for at andre skal klandre dem, gjør at mange lar være å fortelle om vold og overgrep. Det forblir skjult, skambelagt og ofte en vond hemmelighet for dem som er utsatt. Det kan gjøre det vanskeligere å håndtere det som har skjedd.

PSYKOLOG: Helene Flood Aakvaag.
PSYKOLOG: Helene Flood Aakvaag. Vis mer

For noen uker siden var Thea på innflytningsfest hos et vennepar. Hun drakk litt for mye, sovnet på sofaen og våknet av at en av festdeltakerne voldtok henne. Thea frykter hva andre vil tenke om henne, og har ikke fortalt noen om hva som hendte, selv ikke samboeren. Espen vokste opp med foreldre som slo, sparket og kastet gjenstander etter ham når de ble sinte. Som voksen ser Espen ned på seg selv, og ingen andre enn søsknene hans kjenner til den voldelige barndommen.

Slike reaksjoner er ikke uvanlige etter alvorlige og traumatiske hendelser, enten det gjelder krigsopplevelser, partnervold, seksuelle overgrep eller terrorangrep. Konsekvensene er alvorlige. En ny norsk studie viser at det er en sterk sammenheng mellom skam og symptomer på angst og depresjon. Jo mer skam de kjenner, jo høyre symptomer på angst og depresjon rapporterer de. Å forstå skammen er viktig for å hjelpe de som sliter.

Mange nordmenn opplever fysisk og seksuell vold i løpet av livet. Vi spurte 4500 voksne om deres opplevelser med mange forskjellige typer vold. En av ti kvinner, og en av 100 menn hadde opplevd voldtekt. En av 20 nordmenn har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra en av foreldrene sine. Over 30 prosent har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold etter at de ble voksne (NKVTS rapport 1, 2014). Deltakerne i studien var trukket tilfeldig; de var vanlige mennesker. Det betyr at sannsynligheten for at du kjenner noen som har opplevd vold er høy.

Skam er en sosial følelse, tett knyttet til vårt forhold til de vi har rundt oss. Vi skammer oss gjerne over ting vi tror at andre vil reagere negativt på; ting vi har sagt eller gjort, ting vi ikke får til eller ting vi tenker for oss selv og håper ingen finner ut av. Men hvorfor skulle vold være skamfullt?

Alle i studien som hadde opplevd ubehagelige eller traumatiske hendelser fikk spørsmål om skam. Mange hadde opplevd skam, og de som hadde opplevd alvorlig vold rapporterte mer skam enn de som hadde opplevd andre alvorlige hendelser. For eksempel sa over halvparten av dem som hadde opplevd grov vold fra foreldrene i barndommen at de hadde skammet seg over noe av det de opplevde. Blant dem som var voldtatt, bekymret over halvparten seg for hva andre ville tenke om dem, og over 60 prosent hadde forsøkt å skjule det som hadde skjedd. Blant dem som var utsatt for seksuelle overgrep før de fylte 13, svarte halvparten at de hadde sett ned på seg selv etter det som hendte. Hos dem som var voldtatt som barn, var tallet enda høyere.

Vi vet at vold kan gjøre oss syke, både fysisk og psykisk. I vår undersøkelse var det en sterk sammenheng mellom skam etter vold og symptomer på angst og depresjon. Angst og depresjon er alvorlige psykiske lidelser, og de som har voldsopplevelser er spesielt utsatt. Det er altså all grunn til å ta skammen til Thea og Espen på alvor.

De som hadde opplevd alvorlig vold rapporterte mye skam, enten volden var seksuell eller fysisk. Vold hang sammen med skam uansett om utøveren var en nærstående eller ikke, uansett om volden fant sted i barndom eller i voksen alder, og den gjaldt for både menn og kvinner. Det er altså ikke slik at det først og fremst er én type voldsoffer som føler skyld og skam. Thea, som har blitt voldtatt, føler ikke nødvendigvis mer skam enn det Espen gjør. I vår studie fant vi at jo flere ulike typer vold folk hadde opplevd, jo høyere skam rapporterte de. Det tyder på at det er mengden av vold, heller enn spesielle aspekter ved hendelsen, som mest påvirker skam.

Skam henger sammen med symptomer på psykiske lidelser, uavhengig av mengden vold personen har opplevd. I tillegg gjør skammen det vanskeligere for dem som er rundt å hjelpe. Folk skjuler det de skammer seg over. For eksempel hadde en tredjedel av kvinnene som hadde blitt voldtatt aldri fortalt noen om voldtekten før våre intervjuere ringte. Og ofte kan det være gode grunner til å holde volden skjult: mange voldsutsatte hadde opplevd at andre hadde sett ned på dem eller trukket seg vekk fra dem etter det som hendte. Utsiktene til slike reaksjoner gjør det forståelig at mange velger å holde tilbake. I en allerede vanskelig situasjon er det en enorm belastning å bli møtt med fordømmelse eller avvisning. Hvis man tror at det blir resultatet av å dele, hvorfor skulle man risikere det?

Og der kommer vi andre inn. Det er verdt å tenke over hvordan vi snakker om vold og overgrep i omgangskretsen vår, hvis vi snakker om det. Hvordan muliggjøres skam i våre nærmiljøer - og hva blir konsekvensene for dem som er utsatt, som vi kanskje ikke vet om? Han i vennegjengen, den yngre kusinen vår, kollegaen vi pleier å spise lunsj med eller til og med en forelder, barna våre eller ektefellen vår?

I mai i år snakket hele Norge om at Noora i «Skam» hadde blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Det var vondt å se hvordan hun trakk seg unna de rundt seg i etterkant. Vendepunktet kom da hun fortalte venninnene og kjæresten hva hun hadde blitt utsatt for. Hun fikk hjelp. Men mange lar altså være å fortelle, i lang tid, kanskje for alltid. De færreste kontakter lege eller politi. Noora er heldig som har gode venninner som støtter henne når hun trenger det. De er unisone i sin aksept av henne, ingen trekker historien hennes i tvil. De hjelper henne med å kontakte hjelpeapparatet. Hvis Thea og Espen har like støttende folk rundt seg, er sjansen større for at de greier å dele. Dermed kan de få støtte og hjelp til å håndtere det som har skjedd. Mange har opplevd vold og overgrep. Thea og Espens pårørende kan fort være deg.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.