ØVERSTKOMMANDERENDE:  Radko Mladic
ØVERSTKOMMANDERENDE: Radko MladicVis mer

Skammen i Srebrenica

Folkemord er den verste av alle forbrytelser.

Meninger

I dag er ledere fra hele verden samlet i byen Srebrenica i Bosnia. De er samlet for å minnes mordet på mer enn 8000 gutter og menn for 20 år siden. De er samlet for å minnes folkemordet på de bosniske muslimene som hadde kommet til Srebrenica nettopp fordi FN hadde lovet dem en frihavn og beskyttelse. Men da de bosniske serberne brøt gjennom forsvarslinjene og inntok Srebrenica sto FN-soldatene i UNPROFOR og så på da soldatene til Radko Mladic skilte mennene fra kvinnene, kjørte bort mennene, og skjøt dem.
Krigene på Balkan på 1990-tallet ga oss et nytt begrep. Etnisk rensing er den klinisk rene beskrivelsen av folkegrupper som slåss om kontroll over et område der man tidligere har bodd sammen. Etnisk rensing er en beskrivelse av faenskapen når nabo slåss mot nabo, når bror slåss mot bror, for de er etniske brødre, folkene i det tidligere Jugoslavia. Høydepunktet i denne etniske rensingen på Balkan var massakren i Srebrenica, som FN-domstolen, krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia, har sagt var et folkemord.
Folkemord er den verste av alle forbrytelser. Begrepet brukes når noen forsøker å utrydde hele etniske eller religiøse grupper. Tilintetgjørelse er målet, det klareste eksemplet — og grunnen til at begrepet folkemord ble skapt — er Hitlers jødeutryddelser. Det var det som skjedde midt i Europa for 20 år siden. Mens FN-soldatene som skulle beskytte de stakkars menneskene altså sto og så på. Det er så ufattelig at det ikke er til å tro.
Lærdommen av Screbrenica er for det første at det ikke er noen grenser for menneskenes kollektive ondskap i borgerkriger. Den andre lærdommen er at en organisasjon som FN må bemannes og utstyres sånn at man kan stå imot den kollektive ondskapen som ofte utløses i krig. De nederlandske FN-soldatene som hadde til oppgave å forsvare menneskene i Srebrenica var ikke utstyrt for å gjøre jobben de var satt til. De hadde lette våpen, og de fikk ikke flystøtte da øverstkommanderende for de bosnisk serbiske styrkene, Radko Mladic, rykket inn i Srebrenica. FN visste at etnisk rensing sto på programmet da Mladic kom, det slår blant annet en nederlandsk domstol fast. Derfor kommer ledere fra hele verden i dag til Srebrenica i skam.