Skandalens konsekvens

Ingress

Meninger

RETTSSIKKERHETENS BETYDNING er alltid lettest å få øye på når den svikter. Når uskyldige blir dømt, eller skyldige går fri, rammer det bredt. Når etterforskning og rettergang går av sporet, får det konsekvenser både for den som anklages og de som er ofre. Ikke minst skader det den allmenne tilliten til rettsstaten og dens håndhevere. Rettferdighet er en rett som ikke kan stykkes opp eller reduseres til kalde kompromisser. Alt dette er svært synlig i prosessene rundt den antatte massemorderen Sture Bergwall, tidligere kjent som Thomas Quick. Fra å være seksualsadist, barnemorder og kannibal, er Bergwall nå renvasket for alle anklager og dommer for drap. Det eneste som gjenstår er spørsmålet om hans mentale helse. Åtte drap er strøket av rettsprotokollene i Sverige. Tre av dem gjelder norske drapsofre.

TILFELLET THOMAS QUICK er en rettsskandale uten sidestykke i nordisk justishistorie. Det er beretningen om hvordan anklagere og anklagede fant hverandre på veien til samme mål. Quick/Bergwall tilsto raskere og hissigere enn hva politi og helsevesen klarte å håndtere, men til slutt ble det åtte drapssaker av et materiale på over tretti tilståelser. Samtlige domfellelser skjedde på grunnlag av tiltaltes tilståelser. Det fantes ikke tekniske bevis. Tilståelsene ble vevet inn i en mosaikk av kvasipsykiatri og uholdbart politiarbeid. I Sverige som i Norge har politiet plikt til å etterforske det som også taler til siktedes fordel. I Quick-saken ble det sjaltet ut, også av forsvarerne, fordi siktede selv ville dømmes. Det kritiske prinsipp ble satt til side, og med katastrofale konsekvenser.

TRE AV DOMMENE SOM nå er opphevet gjelder norske ofre: Therese Johannesen, Trine Jensen og Gry Storvik. Sakene er derfor ikke oppklart. Det finnes ikke gjerningsmenn og sakene er foreldet. Dette er en stor påkjenning for de etterlatte. Et sentralt poeng er at Quick/Bergwall ble dømt for disse drapene etter omfattende etterforskning av norsk politi og vurdering i påtalemyndigheten. Man skulle tro at det ga et grunnlag for refleksjon og vilje til å lære. Men så langt er riksadvokat Tor-Aksel Busch og politimyndigheten påtakelig tause. Det kan virke som om de håper skandalen skal holde seg på den andre siden av svenskegrensen. Det må ikke skje. Quick-saken omfatter grove systemfeil som i høy grad gjelder norsk politi og påtalemyndighet. Justismyndighetene må ta initiativ til en gransking av Quick-saken.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.