Skandaleregissør blir nektet mer kulturstøtte

Søkte om nærmere en halv millon kroner - får ingen ting

BLE SUBSIDIERT: Regissøren bak skandaleforestillingen på Black Box Teater i mars i år, Julian Blaue, får beholde støtten på 270 000 kroner — men hans to nye prosjekter på nærmere en halv million kroner ble nektet støtte. Foto: Beate Petersen/Black Box
BLE SUBSIDIERT: Regissøren bak skandaleforestillingen på Black Box Teater i mars i år, Julian Blaue, får beholde støtten på 270 000 kroner — men hans to nye prosjekter på nærmere en halv million kroner ble nektet støtte. Foto: Beate Petersen/Black BoxVis mer

Friteatret som sto for skandalestykket med analsex og hønedrap på Black Box Teater får beholde statsstøtten på 270 000 kroner.

Men teatret nektes ny støtte.

Krever ikke tilbake Kulturrådet har nå omsider fått både regnskap og rapport og gått gjennom disse.

- Utvalget har ikke valgt å kreve hele eller deler av beløpet tilbake, sier Yrjan Svarva i Kulturrådet.

Får ikke 472 000 kroner Men måten friteaterleder Julian Blaue valgte å gjennomføre stykket på, har ikke gått upåaktet hen hos Faglig utvalg for scenekunst i Kulturrådet.

Friteatret hadde to søknader på til sammen 472 000 kroner, men begge ble avslått av utvalget.

Svarva kan ikke si «skandalestykket» var årsaken til avslaget eller ikke.

Til etterretning - Utvalget har bare tatt til etterretning det som skjedde og reaksjonene på forestillingen, sier Svarva.

Det omtalte skandalestykket ble annerledes enn både søknaden speilet og Black Box-sjefen fikk forelagt.

- Det er ikke uvanlig at beskrivelsen av et prosjekt blir annerledes i den kunstneriske prosessen, sier Svarva.