- Skandaløs situasjon

- Situasjonen er skandaløs. Den viser at våre fag ikke blir tatt alvorlig. Det kan virke som om fakultets- og universitetsledelsen ikke forstår problemene, sier Espen Schaanning, visebestyrer ved Institutt for kulturstudier.

- Instituttene må løse problemer som hører hjemme høyere opp i systemet. Vi føler oss helt hjelpeløse. Det går stadig nedover med undervisningen. Studentene får ikke en gang et skikkelig kollokvietilbud, der den viktigste undervisningen foregår, sier Schaanning.

Selv har han avtalefestet forskningsfri til våren. Men han kommer seg ikke ut av kontoret.

- Mitt felt er fransk idéhistorie, men jeg får ikke penger til å reise. Jeg skulle lede et internasjonalt seminar i Dubrovnik, som jeg har måttet si fra meg, fordi vi ikke har råd til å sende meg dit. Det er uhyre pinlig, sier Schaanning.

Fem ledige

- Situasjonen er helt uholdbar, slik som den er nå. Hvis det fortsetter slik, må vi gå drastisk til verks og begrense aktiviteten, sier Halvor Eifring, leder for Institutt for østeuropeiske og orientalske studier (IØO).

- Alle studenttiltakene er fjernet: kollokvier, studieturer og stipender. Forskningsmidlene er gått ned, alle tjenestereiser stanset. Vi har fem stillinger ledige, og tør ikke besette dem - alle midler går til drift, sier Eifring.

Tre språkfag legges altså midlertidig ned til neste år. I et brev til fakultetsledelsen om budsjettet for 1999, gjør Eifring opp status for 98, stort sett ved hjelp av ordet «ingen»: ingen innkjøp av bøker, ingen gjesteforelesninger osv. Instituttlederen konkluderer med at det er uforsvarlig å drive instituttet videre på denne måten.