FOR SNILLE LEGER: «Vi må ta fra legene retten til å skrive sykemeldinger og dokumenter for uføretrygd», skriver kronikkforfatter Thomas Jackson. Han er lege og psykiater, opprinnelig fra Sverige, og har jobbet både i Sverige, Norge og England. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB-Scanpix
FOR SNILLE LEGER: «Vi må ta fra legene retten til å skrive sykemeldinger og dokumenter for uføretrygd», skriver kronikkforfatter Thomas Jackson. Han er lege og psykiater, opprinnelig fra Sverige, og har jobbet både i Sverige, Norge og England. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB-ScanpixVis mer

Skandinavia og sykemeldinger

I Sverige og Norge har vi verdens sykeste befolkning. Vi må ta fra legene retten til å skrive sykemeldinger og dokumenter for uføretrygd.

Debattinnlegg

Sverige og Norge er i verdenstoppen i å ha sykest befolkning. Om lag 14 prosent i Sverige og 15 prosent i Norge i yrkesaktiv alder er sykmeldte eller uføretrygdede. Hvis man sammenlikner med England og Tyskland, som begge har nivåer på cirka ni prosent, skaper det en del refleksjoner. En konklusjon vi umiddelbart kan dra er at det ikke har noe å gjøre med reell sykdom eller arbeidsevne. Både levealder og livskvalitetsmål er ikke lavere i Norge eller Sverige enn i verden for øvrig.

I et nylig forslag fra fastlege Ole Henrik Krat Bjørkholt, styremedlem i Allmennlegeforeningen, diskuteres det å prøve et system med egenmelding opp til 365 dager. Bjørkholt formulerer i en artikkel i Dagens Medisin 10. november at dette er verdt å prøve, spesielt etter det såkalte Mandalsprosjektet viste at sykefraværet gikk ned da kommunen ga de ansatte rett til full egenmelding. På spørsmål om han frykter at en slik ordning kan bli misbrukt, svarer Bjørkholt «Det vil nok være noen fuskere, men de får vi ikke tak i uansett. Hvis noen sier de har vondt i ryggen og simulerer symptomer, får legen ikke gjort noe med det i dag heller». I denne formuleringen treffer Bjørkholt spikeren på hodet. «Hvis NN simulerer symptomer får legen ikke gjort noe med det i dag heller».

Jeg mener ikke bare at dagens leger ikke får gjort noe med den som simulerer symptomer - min erfaring er at omtrent én av 100 pasienter faktisk simulerer symptomene sine. Men legen forsterker og legitimerer symptomene med sin signatur på en sykemeldingsattest. «Se her, jeg er syk, en lege har sagt det!» kan simulanten si til dem som tviler. Bjørkholts forslag er nokså interessant, men bør modifiseres. For eksempel bør de som sykemelder seg under 365 dager, ikke til allmennlege, men rett til rehabiliteringsspesialister, hvis de ønsker mer sykemelding. Jeg tror likevel det er best om legen ikke sykmelder overhodet.

Nå, rett på sak i denne politisk hete debatten, og mitt syn på hvorfor England har færre sykmeldte og uføretrygdede enn Skandinavia. Grunnen til forskjellen beror dels på ulike trygdesystemer, men også på at norske og svenske leger er ekstremt «snille». Med «snill lege», mener jeg at hvis en pasient ønsker sykemelding, så får pasienten det. I Sverige har vi tydelig forskning som taler for at pasienten tar beslutningene rundt sykemeldingen. Etter å ha jobbet fem år i Norge, kan jeg bekrefte at det også er sånn i Norge. Leger gjør stort sett som pasienten ønsker.

Kanskje er det bra? Ja, jeg ønsker iallfall ikke å krangle med normale mennesker som føler seg litt slitne eller er skuffet over sin arbeidsgiver, så de sykemelder seg. Personlig sykemelder jeg bare hvis jeg har tydelige medisinske kriterier, eller dersom det på annen måte framgår at pasienten har en reell sykdom. Men det medfører store personlige påkjenninger å ha en slik praksis. En slik lege blir ikke populær hos sine pasienter, sjefer eller sitt personale. Akkurat dette var faktisk grunnen til at jeg flyttet til England i 2002.

I England fikk jeg høre «Dr. Jackson, dette er ingen sykdom, men atferd» når vi diskuterte en pasient som ønsket sykemelding. Og tenk, jeg fikk høre det av en sykepleier, noe som frydet meg ekstra mye. I Sverige har jeg nemlig fått høre av sykepleiere både «du savner empati», «du må lytte på pasienten» og mye annet liknende. Angrep som disse slår midt i legens hjerte. En lege forventes nemlig vise empati og kunne lytte. At sykepleierne ikke hadde erfaring eller kompetanse til å skjønne det jeg skjønte, altså at den såkalte pasienten egentlig bare var en jukser som fikk pasientetiketten limt på panna bare for at han hadde bestilt time hos legen, er en annen sak.

Jeg mener på fullt alvor at det nesten er umulig for en lege å jobbe som fastlege eller DPS-psykiater i Norge og Sverige hvis man ikke følger legetradisjonen i Skandinavia med å sykmelde etter pasientens ønske. Men kanskje synes likevel de fleste leger og pasienter at det beste er at pasienten bestemmer? Kanskje bør jeg endre min holdning?

Det høye antallet uføre i Norge og Sverige er ekstremt vanskelig at håndtere medialt, medisinsk og politisk. Legene sykemelder alle, «man må stole på pasienten», fordi de ikke ønsker at pasientene skal klage på dem. Nav synes legene skal bli mer restriktive. Men Nav skjønner ikke det presset legene er under, fra sjefer, personal og fra pasient, og ofte pasientens pårørende - alle ønsker at pasienten skal bli fornøyd. En pasient som ønsker sykemelding, men benektes dette blir likevel ikke fornøyd. Og Nav skjønner ikke at presset Nav-personalet utsettes for, bare er en liten del av presset leger utsettes for. Situasjonen i Skandinavia er nesten uløselig uten et paradigmeskifte der man faktisk innrømmer at en del pasienter, som riktignok er i klar minoritet, ønsker sykemelding og uføretrygd utelukkende på grunn av økonomisk vinning.

Jeg har truffet på mange pasienter som ikke er det minste syke men som likevel ønsker sykemelding. Sier man dette offentlig, så diskvalifiserer man seg fra debatten i Skandinavia. I Sverige har situasjonen blitt så alvorlig at både alders- og uførepensjonen synker ordentlig fordi pengene ikke strekker til. Det skal være nok til både reelt syke pluss alderspensjonister, og da i tillegg alle «lett sykmeldte» og uføretrygdede personer mellom 20- 60 år også. Om lag en million svensker er i dag fattigpensjonister med cirka 10000 kroner pr. måned i utbetaling. Norge går tydelig i Sveriges fotspor - forskjellen er oljefondet.

Jeg kan i dag se to effektive løsninger. Én er å innføre samme system som i England, der en fastlege kan sykmelde høyst seks måneder, hvor pasienten deretter sendes til en profesjonell bedrift for analyse av arbeidsevne. Et annet, mer dramatisk tiltak, som jeg personlig tror mest på, er at leger overhodet ikke skal jobbe med sykdomsattester. Vi bør få en helt ny profesjon som arbeider med det. Gjerne jurister med relevant medisinsk utdanning.