20150814: Marianne Martinsen (Ap) er til stede under Arendalsuka og har for alvor startet valgkampen.. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
20150814: Marianne Martinsen (Ap) er til stede under Arendalsuka og har for alvor startet valgkampen.. Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer

Skatteforlik i fare

Uproff håndtering av skattereformen fra Høyre.

Meninger

SV har allerede trukket seg fra forhandlingene om ny skattereform.

Med tanke på at tyngdepunktet på Stortinget ligger langt til høyre for det mest venstreradikale partiet på tinget, var ikke det overraskende. SV har mer å tjene på å stå på utsida og vise at de tar ulikhetene på alvor, enn å la seg begrense av et skatteforlik de får lite ut av.

Mer alvorlig er det at også Arbeiderpartiet truer med å trekke seg. Skal store skattereformer stå seg over tid, er det helt nødvendig at de har støtte av begge de ledende partiene på hver side av sentrum på høyre-venstre-aksen.

Det er først og fremst en uproff provokasjon fra regjeringspartiene som har fått Arbeiderpartiet til å stille seg på sidelinja. Partiene, med unntak av SV, så først ut til å ha blitt enige om å gi «arbeidende kapital» en skatterabatt, ved å sette verdifastsettelsen som inngår i beregningen av formuesskatten ned fra 100 til 80 prosent.

Det er i tråd med regjeringspartienes ønske om å redusere formuesskatten og Ap's forslag om at alle formuesobjekter, med unntak av primærbolig, skal verdsettes til 80 prosent av verdien (se side 13 i pdf).

Men samtidig som partiene var kommet til enighet, gikk Høyre og Frp bak ryggen til Ap og sikret et flertall for en annen merknad, hvor ambisjonen var å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Det var både en unødvendig provokasjon og et direkte skudd for baugen for Ap's krav om en provenynøytral skattereform som ikke øker ulikhetene permanent.

Å kutte ut formuesskatten på arbeidende kapital er ikke bare en provokasjon og i strid med Ap's prinsipper. Det er også et svært dårlig forslag.

En styrke ved det norske skattesystemet er at det er relativt enkelt å forstå og at det har få uheldige vridninger. Den manglende beskatningen av bolig, er det mest framtredende unntakene her. Nå foreslår regjeringen ytterligere uheldige vridninger, framfor å gjøre systemet enklere og mer effektivt. Det bør de ikke slippe unna med.

Det uproffe forsøket på å gå bak Ap's rygg, er isolert sett overraskende. Men i lys av den prosessen Siri Meling i Høyre har kjørt siden Siv Jensen leverte stortingsmeldingen i oktober i fjor, er det snarere å forvente.

Det som var forventet å bli en viktig og bred reform for å sikre flere investeringer i norsk næringsliv, har blitt et magert sololøp fra regjeringen. Det beste vi kan håpe på er at Ap og samarbeidspartiene bidrar til å bremse regjeringa og at de sikrer et nødvendig spillerom for framtidige regjeringer.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.