SKATTEKLASSE 2: Partileder i KrF Knut Arild Hareide bør lytte til eget ungdomsparti, mener Dagbladet på lederplass. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
SKATTEKLASSE 2: Partileder i KrF Knut Arild Hareide bør lytte til eget ungdomsparti, mener Dagbladet på lederplass. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Skatteklasse 2 har utspilt sin rolle

Hareide bør lytte til KrFU.

Meninger

Akkurat som at kveldene blir mørkere, bladene faller fra trærne og norske fotballag sliter ute i Europa, har vi etter hvert blitt godt vant med at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett legger fram forslag som provoserer KrF og Venstre.

I år har fjerning av skatteklasse 2 vært et av de mest provoserende kuttene for KrF. Ordningen er en skattelette for ektepar hvor den ene ektefellen ikke tjener nok til å få rett på hele personfradraget. Da får den andre ektefellen rett på deler av dette fradraget, og komme bedre ut. Slik er ordningen en ekstra skatt for hjemmeværende som kommer ut i arbeid.

I et samfunn hvor hovedregelen er og skal være at begge ektefeller er i jobb, hører ikke en slik ordning hjemme. Skattesystemet skal ikke oppmuntre til å stå utenfor arbeidslivet. Skatteklasse 2 er utdatert og likestillingsfiendtlig.

Særlig sees konsekvensene av ordningen blant kvinner med minoritetsbakgrunn, som holdes hjemme av en ordning som straffer dem for å gå ut i arbeid. Ikke bare er den likestillingsfiendtlig, den er også integreringshemmende.

Derfor er det også positivt at det tenkes nytt rundt ordningen, også innad i KrF. Før helgens landsmøte i KrFU uttalte både avtroppende og påtroppende leder i partiets ungdomsorganisasjon at moderpartiet bør la kampen for skatteklasse 2 ligge.

KrF vil gjøre klokt i å lytte til sin ungdomsorganisasjon når de om ikke lenge går inn i budsjettforhandlinger med regjeringen.

En av innvendingene de står overfor, og som nok vil veie tungt for KrF, er at å fjerne skatteklasse 2 vil gå utover fattige forsørgere og barna deres.

Men gjennomsnittlig inntekt for ekteparene som nyter godt av ordningen i 2015 var 640 000 kroner. Det tyder på at det finnes langt mer målrettede tiltak for å hjelpe barn som lever i vedvarende lavinntekt, som å øke barnetrygden.

Og nettopp det at det finnes bedre alternativer bør veie tyngst for KrF. De neste åra vil Oljefondets bidrag til statsbudsjettet slutte å vokse like raskt, og handlingsrommet vil bli mindre og mindre.

På enda lengre sikt vil veksten i antall eldre bety økt behov for arbeidskraft og skatteinntekter. Da blir det enda viktigere å prioritere det viktigste først, ikke ordninger som motvirker arbeid.

På enda et punkt har tiden løpt fra skatteklasse 2. KrF bør lytte til KrFU.