Skattekutt og bivirkninger

Ingress

Meninger

Selvsagt vil NHO ha lavere selskapsskatt, slik administrerende direktør Kristin Skogen Lund ga uttrykk for i Dagens Næringsliv fredag. Det er like innlysende som at næringslivsorganisasjonen vil ha et mest mulig moderat lønnsoppgjør til våren. Og at NHO er fornøyd med regjeringsskiftet, kuttet i arveavgiften, reduksjonen i formuesskatten og svekkelsen av kronekursen.

Men at statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen skulle etterkomme NHO-sjefens krav om en selskapsskatt under 20 prosent virker usannsynlig på kort og mellomlang sikt. De har nemlig Finansdepartementet til rådighet som kan gi dem tungtveiende innvendinger mot et så radikalt skattekutt. For det vil ha bivirkninger vi knapt kan ane. Mannen som er satt til å lede et utvalg som skal gi regjeringen råd om skatteendringer, SSB-sjef Hans Henrik Scheel, beregner en reduksjon av denne skattesatsen - hvis den skulle omfattet alle - til å beløpe seg til 70 milliarder kroner. Nå krever ikke Skogen Lund at arbeidstakere skal få en tilsvarende skattereduksjon. Dermed blir kravet om bedriftsskattelettelser betydelig mindre. Likevel vil den sammen med en fortsatt reduksjon i formuesskatten redusere statens inntekter med mange milliarder kroner. Troen på at lavere skattesatser virker dynamisk og dermed vil gi staten økte inntekter er ennå ikke dokumentert.

NHOs begrunnelse er at selskapsskatten er på vei ned i flere land det er naturlig å sammenlikne oss med. Det var også begrunnelsen da Jens Stoltenberg hasteinnkalte til pressekonferanse i vår for å annonsere endringer i selskapsskatten og tiltak som skulle begrense virkningen av multinasjonale selskapers disposisjoner for å minimalisere skatten. Dette er problemstillinger som Scheel-utvalget arbeider med. Svaret fra dette utvalget får vi seinere i år. Det vil formodentlig ha kompetanse til å gi oss et godt grunnlag til å sammenlikne handelspartnernes skattesystemer med Norges. Eksempelvis er det slik at Sverige har en lavere selskapsskatt, men en dobbelt så høy arbeidsgiveravgift. At den norske selskapsskatten vil bli redusert av den nye regjeringen i løpet av perioden, er ingen dristig spådom. Men at den blir satt så lavt ned som Kristin Skogen Lund tenker høyt om, det tror vi først og fremst er et oppspill til snakketema på NHO-konferansen som holdes onsdag.