Skattelegge barnetrygden?

«At barnetrygden aldri har blitt justert i takt med inflasjonen er en skam. Det var vel heller dette som burde bekymre Pedersen mer enn at noen unger har rike foreldre. Det neste blir vel at noen foreslår at de «rike» ungene må betale egen barne-TV-lisens og avgift på skolebøkene.

Per Pleks

«Skattlegge barnetrygden, som den ytelsen den er? Har dere gått totalt fra sans og samling?

Real



«Jeg har hørt velstående mennesker si at de ikke fatter hvorfor de får barnetrygd. Det fatter ikke jeg heller. Tror man må være politiker for å skjønne hvorfor rike mennesker skal få penger de ikke har behov for. Det er jo idiotisk og direkte uetisk.

Vidunderklumpen



«Skatt og behovsprøving? Pøh.. Bruk heller ressursene på å øke barnetrygden KRAFTIG for enslige og trygdede foreldre - og alle med ingen eller liten inntekt!

KJ



«Hva er i utgangspunktet galt med behovsprøving av barnetrygd? Er det riktig at denne skal være flat når inntektsforskjellene er så store fra før av?

Anderspanders



«Hvis grensen settes lavt for å defineres som «rik», vil mange familier i mellomsjiktet slite økonomisk. Videre vil det bli stigmatiserende for de familiene som faktisk må motta barnetrygd for å klare seg. Det vil kunne vokse frem en ny underklasse som må gå på «fattighuset» for å få penger. Barnetrygden har i alle år vært for alle. Det bør den fortsette å være.

Bente