Kristiansand 3 Mai 2011
Nytt teater og kulturhus er under bygging i Kristiansand, bygget har fått navnet Kilden.  Per Egil Steen er prosjektleder og viser Aftenposten rundt på byggeplassen. Senest januar 2012 skal bygget etter planen være ferdig.
Kristiansand 3 Mai 2011 Nytt teater og kulturhus er under bygging i Kristiansand, bygget har fått navnet Kilden. Per Egil Steen er prosjektleder og viser Aftenposten rundt på byggeplassen. Senest januar 2012 skal bygget etter planen være ferdig.Vis mer

Skattemyndighetene snur. Trekker momskrav på 550 millioner kroner til kulturhus i Kristiansand og Stavanger

- En unødvendig stor belastning.

(Dagbladet): I fjor høst ble det klart at Kilden konserthus i Kristiansand og Stavanger konserthus hadde fått en gigaregning fra staten.

Til sammen skulle de to kulturhusene betale hele 550 millioner kroner i ekstra moms til staten.

Skattemyndighetenes begrunnelse var at all virksomhet konserthusenes driver med, er å anse som økonomisk aktivitet i konkurranse med andre aktører. Kristiansand og Stavanger har bygget sine signalbygg med momskompensasjon, og denne statsstøtta var ulovlig og konkurransevridende, ifølge skatteetaten.

Momskompensasjonen skulle derfor tilbakebetales.

Reduserer regningen

Men nå har myndighetene snudd.

De to kommunene må ikke lenger betale de rekordstore beløpene.

Kristiansand skulle ha betalt 294 455 009 kroner i moms til staten, mens Stavanger-ordføreren fikk en regning på 256 878 528 kroner.

Ordførerne i de to byene protesterte, varslet at de ville klage og i verste fall gå rettens vei mot kravene.

Men Skattedirektoratet har nå sett på klagene og tatt dem delvis til følge. For Kristiansands del har direktoratet minket etterberegningen med kr 273 596 830.

De konkluderer med at Kilden nå må betale kr 20 858 179. Altså en betydelig lavere sum en først antatt.

Skattedirektoratet skriver i sitt vedtak at det verken foreligger faktisk eller potensiell konkurranse for all driften ved kulturhuset Kilden. «Konkurransen anføres å være av mer teoretisk eller konstruert art».

Fornøyd

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H) har tidligere vært svært skuffet over tilbakebetalingsvedtaket. Nå er han derimot fornøyd.

- Det er en stor glede å motta dette brevet. Dette er mer eller mindre å gi full støtte for vårt syn på momskravet, sier han til Dagbladet.

I brevet konkluderes det med at kulturhuset fortsatt driver med noe virksomhet som er kokurransedrivende, og derfor må betale tilbake litt over 20 millioner.

- Det er rimelig skattepolitisk at ikke all kulturell virksomhet skal være gjenstand for momsfritak, men vi skal gå gjennom direktoratets krav og vurdere dette. Men i dag skal vi feire at vi har fått gjennomslag for at vi slipper å betale 95 prosent av kravsummen, sier han.

Han trekker imidlertid fram at det oppleves som en veldig unødvendig ekstrabelastning å ha måttet kjempe mot skattemyndighetene i denne saken.

- Vi har hele tiden vært sikre i vår sak og ment at kravet var urimelig. Men denne saken har ført til mye ekstra bry både i form av tanker og arbeidstimer. Jeg opplever det nå som en unødvendig stor belastning for Kilden og Kildens eiere.

Får føringer for andre kulturhus

Ekstrakravet om tilbakebetaling av moms ble sendt til Kristiansand og Stavanger i oktober i fjor. Kristiansand klaget og fikk utsettelse på kravet, og har ennå ikke betalt tilbake, mens Stavanger betalte sitt krav på over 250 millioner kroner i høst.

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, fikk i dag nyheten om at de får tilbakebetalt store deler av dette beløpet.

- Vi har fått tilbake 217 av 256 millioner, det vil si at vi har fått tilbake cirka 85 av totalbeløpet. Dette er noe jeg har kjempet for siden 2007, så i dag er jeg veldig glad, sier hun til Dagbladet.

Også hun føler den behandlingen kommunene har fått er kritikkverdig.

- Det er store forskjeller mellom tallene her. Jeg mener at skatt vest tolket altfor strengt i forhold til lovgivers intensjon. Det har jeg ment hele tiden, sier hun og legger til:

- Vi ba om å få dette klargjort i 2007, og så får vi et vedtak i 2015 fra Skatt vest. De har brukt så mange år på å gjøre det vedtaket som nå viser seg å være feil, det er veldig spesielt.

Påvirker andre kulturhus

Millionkravene mot de to kulturhusene har også skapt hodebry for andre kulturaktører. Om kravene ble stående ville det har påvirket hele 43 kulturhus og kulturprosjekter landet over.

- Det går nok et lettelsens sukk over kulturnorge nå fordi Skatteetaten ikke har grunnlag for å kreve moms i det omfanget de har lagt opp til, sier ordfører Harald Furre.

- Viktig for regjeringen

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er overfor Dagbladet lettet over at Skattedirektoratet har fattet nye vedtak i sakene.

- Det har vært viktig for regjeringen å finne en god løsning i disse sakene, og nå håper jeg det gir en god forutsigbarhet for de viktige kulturinstitusjonene som Kilden og Stavanger konserthus er, sier hun til Dagbladet.

Ventet på ny fortolkning av loven

De store sprikene i momskrav skyldes en ny veileder fra EU-kommisjonens av 19. mai 2016 og Finansdepartementets fortolkningsuttalelse datert 27. juni 2016, skriver Jan Magnus direktør i rettsavdelingen i Skattedirektoratet i en epost til Dagbladet.

- På bakgrunn av denne avklaringen har Skattedirektoratet gjort vedtak som reduserer kravet om tilbakebetaling av kompensasjon for merverdiavgift betydelig for konserthusene, skriver han.

Han hevder at det er flere grunner for at det har tatt tid for skattemyndighetene å konkludere i disse sakene.

- Blant annet fordi det har vært viktig å få klarhet i fortolkningen av regelverket. Etter at fortolkningen forelå 27. juni, tok det ikke lang tid å avgjøre saken, skriver Magnus.

Han vil ikke kommentere ekstrabelastningen denne saken har hatt for kommunene.